Blog

25 czerwca 2021

Czy do remontu dachu jest potrzebny projekt?

Remont dachu to istotna kwestia utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym, ponieważ jest to element najbardziej narażony na warunki atmosferyczne, zwłaszcza opady deszczu i śniegu, a także na silny wiatr.

Nierzadko dachy w obrębie pokrycia oraz szkieletu konstrukcyjnego wymagają pilnego remontu tak, aby budynek był w pełni funkcjonalny, czyli gwarantował ochronę przed wilgocią, dobrze utrzymywał ciepło wewnątrz budynku, a także był bezpieczny dla przebywających w budynku osób. Poniżej przygotowaliśmy szczegółowy opis na temat remontu dachu i koniecznych w tym zakresie do spełnienia wymogów, zwłaszcza pod względem przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Kryteria stwarzania projektu i zgłaszania remontu dachu

Projekt do remontu dachu jest niezbędny w sytuacji, gdy ma być przeprowadzona ingerencja w konstrukcję dachu. Taki projekt dołączany jest wraz z odpowiednią dokumentacją do urzędu celem uzyskania pozwolenia na wykonanie takich prac. Mowa tutaj nie tylko o wymianie elementów konstrukcyjnych na nowe, ale także o rozbudowie dachu i jego podniesieniu na przykład celem uzyskania dodatkowej przestrzeni użytkowej, w tym mieszkalnej, a nawet dodanie detalu dachu, na przykład okna. Należy na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę, takie prace bowiem klasyfikowane są jako „przebudowa dachu” – przy niespełnieniu kryterium uzyskania pozwolenia grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych wraz z nakazem przywrócenia poprzedniego stanu budynku, gdyż w takim przypadku jest to samowola budowlana.

Remontem dachu nie jest natomiast wymiana uszkodzonego pokrycia na nowe, pod warunkiem, że jednocześnie konstrukcja nie będzie przebudowywana, dlatego w tym przypadku projekt nie jest wymagany. Od tej reguły istnieje jedno odstępstwo, o którym również należy pamiętać. W przypadku obiektów ujętych w rejestrze zabytków oraz polegających ochronie konserwatorskiej, wymiana pokrycia dachowego również wymaga uzyskania pozwolenia.

Pokrycie dachu elastyczną membraną żywiczną znacznie wydłuży jego żywotność i nie będzie wymagało zgłoszenia w urzędzie

Procesy remontu oraz renowacji dachu wymagają znajomości przepisów tak, aby wszelkie prace były wykonane zgodnie z literą prawa, jednak bez wątpienia poprawiają one parametry techniczne budynków. Istnieją nowoczesne rozwiązania pozwalające na stworzeniu na powierzchni starego pokrycia cienkiej, ale bardzo wytrzymałej powłoki– mowa tutaj między innymi o wykorzystaniu elastycznej membrany żywicznej Hyperdesmo, które aplikowane na powierzchni dachu pozwalają na uzyskanie bezspoinowej warstwy, która zabezpiecza powierzchnię dachu na kilkadziesiąt lat głównie od działania wilgoci. Dzięki temu w dłużej perspektywie czasowej możliwe jest uniknięcie remontu konstrukcji spowodowanego w dużej mierze szkodliwym działaniem wody opadowej.

Zobacz przykładowe produkty oraz przeczytaj wybrane wpisy blogowe:

Poradnik