Hydroizolacja zbiorników wodnych

Hydroizolacja zbiorników wodnych – kluczowe wyzwanie inżynierów i projektantów

Hydroizolacja zbiorników wodnych dotyczy zarówno tych znajdujących się na powierzchni, jak i tych podziemnych. Dotyczy bardzo szerokiego rodzaju zbiorników, od basenów pływackich, oczek wodnych, czy zbiorników uzdatniania wody pitnej. W każdym z tych przypadków hydroizolacja to proces bez którego ów zbiorniki nie mogą powstać, a tym bardziej funkcjonować.

Konieczność ich hydroizolacji wynika zarówno z bezpieczeństwa i prawidłowości ich działania, jak i z przepisów prawnych, ekologii oraz zachowania zdrowia ich użytkowników.

Wewnętrzna i zewnętrzna hydroizolacja zbiorników wodnych

Poprzez skuteczną hydroizolację zbiorniki wodne zabezpieczane są zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. Odpowiednia warstwa ochrona musi powstać, aby zabezpieczyć przed tzw. ingresją pod ciśnieniem wód gruntowych, czyli potocznie rzecz ujmując: przed ich wdzieraniem się, naporem, wnikaniem i wlewaniem. Z kolei hydroizolacja zbiorników wodnych wewnętrznych to ochrona przed wszelkimi przeciekami wody do otoczenia, środowiska. Pamiętajmy bowiem, że np. woda uzdatniana chlorem jest bardzo degradująca dla gleby, roślin i zwierząt.

Nowoczesna technologia w skutecznej hydroizolacji zbiorników wodnych

Okazuje się, że nowoczesna technologia półpłynnych membran hydroizolacyjnych to doskonały sposób na zabezpieczenie zbiorników wodnych. Płynne membrany to przede wszystkim precyzyjne ich nałożenie w zbiornikach wodnych, ich równomierna i jednolita warstwa bez jakichkolwiek spoin, a dodatkowo odpowiednia elastyczność tworzonej powłoki. Płynne membrany cechują się wysoką odpornością na chlor, czy promieniowanie UV. Oparte są na wodzie i w 100% ekologiczne, gotowe do aplikacji nawet w warunkach złej wentylacji, bowiem są pozbawione wszelkich rozpuszczalników. Spełniają wszelkie normy jakościowe i bezpieczeństwa.