Zbiornik na ścieki

Schemat

Zbiornik z metalu

Zastosuj grunt dla powierzchni metalowych:
Hydroizolacja od wewnątrz:
Ochrona od zewnątrz:
lub

Zbiornik betonowy

Zastosuj grunt:
lub
Hydroizolacja od wewnątrz:
lub
Hydroizolacja/ochrona od zewnątrz:
lub
  • HYPERDESMO PB-2K

Hydroizolacja zbiorników na ścieki

Zbiorniki na ścieki, czyli na płynne nieczystości najczęściej zagłębione są w gruncie, dlatego hydroizolacja zbiorników na ścieki jest tak ważna i konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Należy zachować pełną szczelność ścian zbiorników, bowiem to jedyna ochrona środowiska naturalnego, gleby przed niepożądanym wyciekiem ścieków. Hydroizolacja zbiorników na ścieki musi uwzględniać takie czynniki oddziaływujące jak: temperatura ścieków, ich parcie, abrazja, agresywne wiązki, mikroorganizmy itp. Dodatkowo istotną kwestią jest hydroizolacja zbiorników na ścieki na wypadek silnych wpływów z zewnątrz, czyli nacisk wody gruntowej, jej parcie i agresywne jony.
Powyższe czynniki mogą prowadzić do zniszczenia nawet żelbetonowych konstrukcji zbiorników na ścieki. Wyjątkowo newralgiczne i wrażliwe miejsca zbiorników na ścieki to wszelkie dylatacje, przerwy, szczeliny, złącza, przejścia rur czy armatury przez ściany zbiornika na ścieki. Tu stosuje się dodatkowo taśmy uszczelniające jako dodatkową barierę dla penetrujących ścieków.

Jak przebiega proces hydroizolacji zbiorników na ścieki?

Hydroizolacja zbiorników na ścieki to najpierw dokłada analiza przygotowawcza. Należy precyzyjnie określić rodzaj i stężenie przechowywanych ścieków, ich temperaturę oraz czas kontaktu z podłożem i ściankami.

Następnie w ramach hydroizolacji zbiorników na ścieki dokonuje się impregnacji powierzchni betonowej. Może mieć postać impregnacji kapilarnej przy użyciu spoiw żywicznych i hydroizolacja sięga do około 4 mm głębokości betonu bądź impregnacji termicznej – tzn. nagrzewanie betonu i nakładanie na niego powłok organicznych lub mineralnych – wgłębianie się hydroizolacji do około 8 mm głębokości betonu.

Jakie zasadnicze preparaty do hydroizolacji zbiorników na ścieki wyróżniamy?
Wyróżniamy trzy zasadnicze grupy preparatów do hydroizolacji zbiorników na ścieki:
– impregnaty i ciecze hydrofobizujące;
– cementowe, elastyczne lub sztywne szlamy uszczelniające;
– powłoki z żywic syntetycznych, np.: epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo – bitumiczne, epoksydowo – poliuretanowe jak: innowacyjne żywiczne membrany poliuretanowe w płynie.

Porównanie preparatów do hydroizolacji zbiorników na ścieki. Czym się różnią pomiędzy?

Powłoki hydroizolacyjne do zbiorników na ścieki wykonane z materiałów mineralnych są zwykle tańszym rozwiązaniem i ich zaletą jest możliwość nakładania nawet na wilgotne powłoki. Z kolei powierzchnie polimerowe – żywiczne są relatywnie droższe, wymagają bardziej skonkretyzowanych warunków ich nakładania, ale także cechują się większą skutecznością i mniejszą przepuszczalnością.

Zaletą najczęściej stosowanych w oczyszczalniach ścieków szlamów cementowych jest ich łatwa aplikacja i właściwości dyfuzyjne. Uszczelniają beton i zabezpieczają przed spękaniami.

Istotną wadą jest jednak mała odporność chemiczna, relatywnie duża podatność na ścieranie i większa porowatość powierzchni. Odmiennie jest w przypadku hydroizolacji zbiorników z użyciem żywic.

Żywice syntetyczne cechuje wysoka chemoodporność, wytrzymałość na czynniki mechaniczne, gładkość i jednolitość powierzchni, a tym samym duże walory estetyczne. Pamiętajmy jednak, że produkty żywiczne wymagają odpowiednich warunków aplikacji (wilgotność, temperatura itp.).

Dodatkowe zalety żywicznej hydroizolacji zbiorników na ścieki

Atutami są z całą pewnością m.in.:
– hydroizolacja nowych jak i używanych zbiorników na ścieki – nie ma żadnych przeciwskazań ku temu;
– bezspoinowość, brak łączeń;
– wytrzymałość względem ścierania, wstrząsów czy uderzeń;
– odporność na: środowiska kwaśne, zasadowe, morskie, przemysłowe itp.;
– elastyczność i odporność na mikropęknięcia;
– działanie antykorozyjne i wyhamowanie istniejącej rdzy;
– odporność na UV i czynniki klimatyczne.

Zobacz także:
Hydroizolacja zbiorników na wodę pitną
Dywan żywiczny
Żywica poliuretanowa
Kamienny dywan na taras