Blog

10 listopada 2020

Kto odpowiada za remont dachu? Co mówią w tej kwestii przepisy prawa?

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (ze względu na fakt, iż przepisy ulegają zmianom, zawsze należy zweryfikować aktualne regulacje prawne) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, konieczność utrzymania dachu w należytym stanie technicznym i estetycznym jest obowiązkiem właściciela czy zarządcy budynku. To na nich ciąży obowiązek nie dopuszczenia do pogorszenia się właściwości użytkowych, technicznych dachu i spełnienia wszelkich wymogów:

– bezpieczeństwa konstrukcji;

– bezpieczeństwa pożarowego;

– bezpieczeństwa użytkowania i braku zagrożeń dla zdrowia;

– ochrony środowiska;

– ochrony przed wibracjami, drganiami i hałasem.

Kto odpowiada za dach w przypadku wspólnoty mieszkaniowej?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, za remont dachu w tym przypadku odpowiada Zarządca. Dach budynku traktowany jest jako część wspólna nieruchomości, bo służy wszystkich właścicielom poszczególnych lokali (nawet tym, którzy bezpośrednio z nim nie sąsiadują). W związku z tym, koszty utrzymania dachu obciążają solidarnie wszystkich członków wspólnoty w wysokości proporcjonalnej do wielkości udziałów w częściach wspólnej nieruchomości. Zarząd takiej wspólnoty jest z kolei organem wykonawczym i kieruje sprawami wspólnoty, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach z poszczególnymi właścicielami lokali. Stąd to on powinien podjąć i koordynować działania naprawcze czy konserwacyjne dachu. Podobnie jest w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych i nieruchomości w ich zarządzie.

Warto też zaznaczyć, ze zgodnie z prawem budowlanym należy podejmować działania sprawdzające stan techniczny przez właściciela czy zarządcę. Natomiast co najmniej dwa razy do roku (w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada) wymagane jest przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego dachów budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Pozostając przy temacie remontów dachów, szczególnie rekomendowane są płynne membrany Hyperdesmo, która stworzone są na podstawie żywic poliuretanowych. Są one dedykowane m.in. do renowacji, czy uszczelniania pokryć dachowych wykonanych m.in. z papy, płyt warstwowych, membran PVC, TPO/FPO, EPDM. Właściwości membrany, jak i fakt, że nie ma konieczności zrywania obecnego pokrycia dachowego, by móc zastosować produkt, sprawiają, że jest ona wybierana także na duże dachy, przemysłowe.

Zobacz również inne artykuły:

Poradnik