Blog

11 maja 2021

Która kratownica jest najczęściej stosowana w przemyśle? Na początek: czym są kratownice?

Kratownice to ustrój prętowy, składający się z pasa górnego, pasa dolnego oraz odpowiedniego skratowania w postaci słupków i krzyżulców. Skratowanie to łączy dwa pasy. Najważniejszym elementem jest dobór prętów w projekcie kratownicy. Przekłada się to wprost na nośność konstrukcji oraz jej sztywność. Konstrukcja kratownicy związana jest ściśle z jej rozpiętością oraz jej wysokością. Przyjmuje się, że optymalna wysokość kratownicy wynosi 1/6 do 1/12 jej rozpiętości.

Główne atuty systemów kratownicowych to:

– lekkość konstrukcji, najlżejsza konstrukcja z obecnie dostępnych na rynku;

– opcja przeprowadzenia elementów instalacji wewnętrznej przez kratownice, co zapewnia optymalizację wykorzystania kubatury obiektu;

– bardzo duża nośność konstrukcji;

– wytrzymałość i duże możliwości adaptacyjne;

– korzyści finansowe w porównaniu z konstrukcjami ramowymi, zwłaszcza w przypadku dużych obiektów przemysłowych.

Jakie kratownice są najczęściej wykorzystywane w przemysłowych obiektach?

W obiektach przemysłowych wykorzystuje się najpowszechniej kratownice stalowe. Znajdują one szerokie zastosowanie w typowych jednokondygnacyjnych obiektach przemysłowych, o bardzo dużych powierzchniach. Pełnią rolę konstrukcji wsporniczej pod poszycie dachowe i zapewniają poziomą statyczność.

Pozwalają na pokonanie dużych odległości bez konieczności użycia dodatkowych słupów podporowych. Najczęściej spotykamy się z kratownicami stalowymi w wielkopowierzchniowych halach przemysłowych służących np.: magazynowaniu. W takiej hali stanowi ona główny element nośny i podparcie dla płatwi oraz elementów poszycia dachowego. Stosuje się w obiektach przemysłowych różne rodzaje kratownic w zależności od połaci dachowej, spadku dachu, prowadzonych instalacji czy pożądanej wysokości hali.

Trochę rzadziej w przemyśle stosuje się kratownice żelbetowe, choć widocznie wzrasta ich rola w ostatnim czasie. Ich zaletą jest głównie odporność ogniowa. Są one bardzo odporne na obciążenia statyczne, jak i dynamiczne. Kratownice żelbetowe znajdują zastosowanie w budownictwie wysokim czy mostownictwie.

Dość popularne w budownictwie przemysłowym są również ostatnio tzw. hybrydy stalowo-żelbetowe, czyli połączenie obu konstrukcji, stanowiące pośrednie rozwiązanie. Dach ma konstrukcję stalową, a słupy wykonane są z ognioodpornego żelbetu.

Podsumowując hale z konstrukcją kratownicową (najczęściej stalową) to doskonałe rozwiązanie stosowane dla uzyskania optymalnej siatki słupów, co gwarantuje maksymalne, efektywne wykorzystanie powierzchni obiektu.

Zobacz również inne wpisy blogowe, oraz produkty:

Poradnik