Blog

22 czerwca 2021

Kąt nachylenia dachu – jak obliczyć i sprawdzić jego spadek?

Kąt nachylenia dachu jest istotnym parametrem, który warto przedyskutować podczas tworzenia projektu. W Polsce najczęściej kąt nachylenia dachu mieści się w przedziale od 35 do 45 stopni. Przyjęte jest to za optymalne rozwiązanie dla naszych warunków klimatycznych. Sprawdza się zarówno podczas intensywnych opadów deszczu jak i śniegu. Jest to optymalne rozwiązanie dla sprawnego odprowadzania nadmiaru wody i zapobieganiu zbytniemu zaśnieżeniu, zaleganiu śniegu na połaciach dachowych.

W projektach polskich domów najczęściej spotyka się:

• kąt nachylenia dachu 10 stopni,

• kąt nachylenia dachu 15 stopni,

• kąt nachylenia dachu 20 stopni,

• kąt nachylenia dachu 25 stopni,

• kąt nachylenia dachu 30 stopni,

• kąt nachylenia dachu 35 stopni,

• kąt nachylenia dachu 40 stopni,

• kąt nachylenia dachu 45 stopni.

Kąt nachylenia dachu definiujemy jako kąt, który tworzy się między połacią a poziomem, najczęściej wyrażany jest w stopniach lub procentach.

Warto posłużyć się pomocniczo następującą tabelą:

wzniesienie dachu (w cm) kąt nachylenia (stopnie) kąt nachylenia (procenty)

25 cm 14° 24,9%

30 cm 17° 30,6%

40 cm 22° 40,4%

45 cm 24° 44,5%

49 cm 26° 48,8%

59 cm 28° 53,2%

75 cm 37° 75,4%

84 cm 40° 83,9%

90 cm 42° 90,0%

100 cm 45° 100,0%

Kalkulator ciesielski online – pomocny w szybkim przeprowadzeniu obliczeń

Wzór na wyliczenie kąta nachylenia dachu nie należy do najłatwiejszych. W Internecie znajdziemy wiele pomocniczych kalkulatorów ciesielskich, które ułatwią to zadanie.

Na to, by obliczyć długość krokwi kalkulator wymaga operowania kluczowymi wartościami w kilku rubrykach. Kolejno umieszczamy informacje dotyczące:

• szerokości krokwi B

• wysokości Y

• szerokości X

• okapu C

• wcięcia Z

Wielkości te są zaprezentowane i oznaczone na pomocniczych schematach.

Jak wyliczyć kąt nachylenia dachu w procentach?

Przeliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

nachylenie [%] = 100 * tg α [0],

Pochylenie w procentach otrzymujemy, mnożąc tangens kąta przez 100.

Następnie do przeliczenia procentów na stopnie służy następujący wzór:

• nachylenie [0] = arctg (nachylenie [%] / 100 ) * 180 / π.

Jakie czynniki warto wziąć pod rozwagę przy wyborze kąta nachylenia dachu?

Rozważając wybór rodzaju dachu warto pamiętać, że:

• dachy spadziste lepiej odprowadzają wody opadowe i minimalizują ryzyko zalegania obciążającego więźbę śniegu,

• im mniejsze nachylenie, tym bardziej rosną wymagania względem szczelności pokrycia dachowego, właściwej hydroizolacji;

• kąt nachylenia dachu wpływa na wybór pokrycia dachowego i poszczególnych modeli (producenci opisują minimalny kąt nachylenia), sposób montażu, a także możliwość wstawienia okien dachowych,

• im większe nachylenie dachu, tym bardziej jest on wyeksponowany i dominuje w charakterze budynku,

• w przypadku dachówek duży kąt nachylenia dachu (powyżej 4o stopni) wymaga dodatkowych prac dekarskich, w tym mocowania do konstrukcji zbudowanej z łat i kontrłat niektórych dachówek lub każdej dachówki (dla dachu ok. 60 stopni) za pomocą specjalnych spinek,

• zwiększenie lub zmniejszenie kąta nachylenia dachu zmienia kubaturę budynku i wymiary drewna konstrukcyjnego, a więc wymaga uzyskania stosownych pozwoleń.

Przeczytaj także inne wpisy oraz zobacz wybrane produkty:

Poradnik