Blog

27 maja 2021

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Czyli popularyzowanie zielonych dachów w kontekście gospodarki wodnej

Dachy zielone to niewątpliwie wiele korzyści dla miast i mieszkańców. Jedną z zalet jest retencjonowanie wody opadowej i roztopowej przez zielone dachy. To właśnie one opóźniają lub całkowicie eliminują jej spływ do kanalizacji. Potwierdzają to liczne badania naukowe i empiryczne.

W czym pomaga retencja wody przez dachy zielone?

Proces ten może znacząco zmniejszyć występowanie ryzyka powodziowego w miastach, bowiem mniej wody deszczowej spada na poziom gruntu, do kanalizacji, oraz do wód rzek.

Coraz częściej z tego względu władze zachęcają inwestorów do budowy zielonych ogrodów. Jest to niewątpliwie rozwiązanie pozwalające na adaptację cywilizacyjnych potrzeb do zmian klimatycznych.

Na czym polega retencja wód opadowy przez zielone dachy? Jak ona przebiega?

Część wody dostającej się na zazielenioną połać dachu zostaje zatrzymana w substracie dachowym i w warstwie drenażowej a następnie wykorzystywana jest przez rośliny do procesów życiowych.

Część wody oddawana jest do atmosfery w procesie ewaporacji z powierzchni dachu i transpiracji z powierzchni roślin. Odpływ wody z zielonego dachu do odbiornika następuje po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia wody przez warstwy konstrukcyjne.

Podsumowując, funkcjonowanie zielonych dachów w aspekcie hydrologicznym obejmuje możliwości redukcji objętości odpływu (retencja wodna), ale także zmniejszenie szczytowej fali odpływu oraz opóźnienie spływu z dach.

Od czego zależą możliwości retencyjne zielonego dachu?

Efektywność retencyjna zielonego dachu zależy od kilku czynników:

• od pory roku (największa w miesiącach letnich),

• intensywności opadu,

• rodzaju i spadku zielonego dachu,

• grubości warstwy podłoża, na którym rosną rośliny (substratu),

• zastosowanych gatunków roślin.

W procesie retencji biorą udział wszystkie warstwy na dachu zielonym, czyli:

• rośliny (na skutek intercepcji i transpiracji),

• podłoże (zachodzi w nim filtracja, ewapotranspiracja, retencja),

• warstwa drenażowo-retencyjna (w warstwie tej zachodzi retencja, odpływ).

Jak mierzy się zdolności retencyjne zielonego dachu? Co jest wyznacznikiem?

Istotny jest tzw. współczynnik spływu, definiowany jako stosunek ilości wody odpływającej z powierzchni np. dachu w rozpatrywanym czasie do ilości wody jaka w tym samym czasie spadła w postaci opadów atmosferycznych na tę powierzchnię.

Współczynnik spływu dla dachów tradycyjnych (uszczelnionych) przyjmuje wartości na poziomie 0,9 do 0,95, czyli z dachu klasycznego spływa 90% do 95% opadu. Podczas gdy dla dachów zielonych wskaźnik kształtuje się następująco:

Jeśli nachylenie dachu zielonego wynosi do 5° (czyli dla dachów płaskich):

• dla grubości struktury większej niż 50 cm – współczynnik spływu wynosi 0,1, czyli 10% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 90% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 25 cm, do 50 cm – współczynnik spływu wynosi 0,2, czyli 20% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, 80% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 15 cm, do 25 cm – współczynnik spływu wynosi 0,3, czyli 30% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 70% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 10 cm, do 15 cm – współczynnik spływu wynosi 0,4, czyli 40% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 60% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 6 cm, do 10 cm – współczynnik spływu wynosi 0,5, czyli 50% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 50% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 4 cm, do 6 cm – współczynnik spływu wynosi 0,6, czyli 60% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 40% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 2 cm, do 4 cm – współczynnik spływu wynosi 0,7, czyli 70% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 30% jest zagospodarowane na dachu.

Jeśli nachylenie dachu zielonego wynosi powyżej 5°:

• dla grubości struktury większej niż 10 cm, do 15 cm – współczynnik spływu wynosi 0,5, czyli 50% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 50% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 6 cm, do 10 cm – współczynnik spływu wynosi 0,6, czyli 60% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 40% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 4 cm, do 6 cm – współczynnik spływu wynosi 0,7, czyli 70% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 30% jest zagospodarowane na dachu,

• dla grubości struktury większej niż 2 cm, do 4 cm – współczynnik spływu wynosi 0,8, czyli 80% wody opadowej, która spada na dach, z niego spływa, a 20% jest zagospodarowane na dachu.

Będąc przy temacie zielonych dachów, zdecydowanie warto wymienić płynne membrany Hyperdesmo, które doskonale sprawdza się w przypadku hydroizolacji.

Przeczytaj także inne porady:

Poradnik