Blog

22 września 2020

Czym są inteligentne dachy? Jak je definiujemy?

Inteligentne dachy to dachy płaskie, wielkopowierzchniowe, czyli te narażone w największym stopniu na zagrożenia związane chociażby z czynnikami atmosferycznymi. Dachy te wyposażone zostały w stały monitoring oraz czujniki. Zarządzaniu nimi służy dedykowana aplikacja, platforma webowa, która gromadzi informacje o stanie dachu oraz informuje o ewentualnych zagrożeniach. Może tez wysyłać odpowiednie alerty pogodowe.

Jaki jest cel inteligentnych dachów?

Jest to wygodne narzędzie dla właścicieli i zarządców budynków wielkopowierzchniowych. Możemy wraz z nim minimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń np.: katastrof budowlanych. Uszkodzenia dachu wiążą się bowiem bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia i życia dla osób przebywających w obiekcie. Poza bezpieczeństwem jest to także kwestia dbałości o stan dachu i jego bieżącą konserwację, diagnozowanie koniecznych napraw.

Jakie informacje dostarcza nam platforma dedykowana dla obsługi inteligentnego dachu?

Przede wszystkim jest to:

• ciągły dostęp do informacji na temat stanu dachu,

• interaktywna mapa pokazująca stan dowolnej liczby budynków,

• system powiadomień, który istotne informacje natychmiast przesyła na smartfon,

• alerty pogodowe, pozwalające ocenić nadciągające zagrożenia, które często mają charakter losowy, np.: gwałtowne opady deszczu czy śniegu, silne wichury, gradobicia,

• maksymalna wygoda w zarządzaniu dachem płaskim.

Platforma obsługująca inteligentny dach zbiera informacje, przechowuje je, a także archiwizuje. Pozwala reagować na czas i przeciwdziałać niepożądanym zdarzeniom. Jest to nieoceniona pomoc dla osób pracujących w obiekcie i nim zarządzającym. Pozwala na zautomatyzowanie procesów przeglądu dachu, na bieżącą i stalą kontrolę.

Jakie przepisy regulują kwestie dbałości o bezpieczeństwo płaskich dachów wielkopowierzchniowych?

Istnieje szereg przepisów, które regulują obowiązki związane z zarządzaniem obiektami wielkopowierzchniowymi. Jeden z nich to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 204 ust. 7 „Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji”.

Jednoznacznie oznacza to, że właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych są wręcz prawnie zobligowani do wyposażenia dachów w systemy umożliwiające monitorowanie stanu dachu. Termin inteligentne dachy jest więc jak najbardziej powszechny w zakresie zabudowań przemysłowych i komercyjnych.

Przeczytaj również inne wpisy, oraz zobacz produkty:

Poradnik