Blog

10 października 2020

Jak sprawdzić szczelność dachu płaskiego?

Szczelny dach to gwarancja odpowiedniej funkcjonalności budynków, dlatego regularnie przeprowadzany monitoring jego stanu wpływa na to, że w pomieszczeniach nie osadza się wilgoć. Do badania szczelności dachu płaskiego wykorzystuje się specjalistyczne metody, w tym między innymi:

• Metodę dymową polegającą na wtłoczeniu gazu pod warstwę pokrycia. W przypadku ujawnienia się nieszczelności, ze środka wydostaje się mgła – jest to zatem dosyć dobra i uniwersalna metoda, ponieważ można ją zastosować do każdego dachu płaskiego, niezależnie od jego pokrycia. Co istotne, wydostający się dym nie jest szkodliwy dla naszego zdrowia i nie wskazuje on dokładnego miejsca przerwania szczelności, dlatego w tym celu konieczne jest wykorzystanie detektora gazu.

• Metodę gazową, bardzo podobną do tej opisanej powyżej z tą różnicą, że tutaj wtłacza się nietoksyczny gaz do otworów wykonanych w hydroizolacji. Warto jednak skorzystać z usług firm specjalizujących się w tego typu pracach, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ingerencją w powierzchnię dachu i koniecznością zastosowania specjalistycznego sprzętu.

• Metodę termowizyjną, pozwalającą na analizę rozkładu temperaturę na połaci. Badanie przeprowadza się nocą, gdy powierzchnia dachu jest nagrzana po całym dniu. Jeżeli na dachu występują nieszczelności, to ich powierzchnia będzie wolniej stygła, co wiąże się z różnicą w zabarwieniu widocznym na ekranie urządzenia.

• Metodę elektroporową, wykorzystującą różnice w potencjale pola w izolacji. Analizy przeprowadza się na całkowicie suchym dachu lub po jego całkowitym zamoczeniu.

Jakie metody wykorzystać do wstępnych oględzin szczelności dachu płaskiego?

Regularne przeprowadzanie kontroli szczelności dachu jest niezwykle istotne z punktu widzenia stanu pokrycia. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie pojawiających się uszkodzeń i sprawne przeprowadzenie naprawy. Zanim wykorzystamy metody opisane powyżej, dobrze jest przeprowadzić samodzielne oględziny stanu dachu, w szczególności:

• Zacieków oraz plam, które są najczęstszym objawem nieszczelności dachu. Mogą one wynikać z uszkodzenia warstwy hydroizolacji, nieprawidłowego zamontowania pokrycia, bądź detali dachu, a także z zastosowania spadku o zbyt małym pochyleniu.

• Wykwitów glonów oraz mchów, które mogą rozwijać się na powierzchni dachu. Daje nam to sygnał, że na połaci zalega wilgoć, ale może to wynikać także z braku odpowiedniej wentylacji.

Po dokonaniu oceny stanu pokrycia warto skorzystać ze specjalistycznego sprzętu, który pozwoli precyzyjnie określić, w którym miejscu należy przeprowadzić prace naprawcze.

Co zrobić w razie znalezienia nieszczelności na płaskim dachu?

Jeżeli po przeprowadzonych analizach stwierdzimy, że powierzchnia dachu płaskiego nie jest szczelna, konieczne jest przystąpienie do prac naprawczych. Warto wtedy zdecydować się na pokrycie jego powierzchni płynną membraną żywiczną Hyperdesmo, która nawet po wielu latach pozbawiona jest spoin, przez co wilgoć nie może przedostawać się w głąb elementów konstrukcyjnych.

Przeczytaj także

Poradnik, Bez kategorii