Blog

5 listopada 2020

Jak zbudowany jest dach balastowy? Czym jest dach balastowy?

Dach balastowy to konstrukcja dachowa odnosząca się do dachów płaskich, gdzie płaty membrany są pokrywane kolejnymi warstwami. Membrany te są odpowiednio chronione przed zmianami klimatycznymi jak temperatura, ale także przed uszkodzeniami mechanicznymi jak przebicia, rozdarcia itp.

Kluczową rolę odgrywa materiał pełniący rolę balastu i są nim zazwyczaj płyty betonowe, płyty kamienne, płyty gresowe, żwir płukany, taras drewniany lub kolejne warstwy dachu zielonego, które stanowią podłoże dla roślinności.

Cechą charakterystyczną dachu balastowego jest luźne ułożenie membrany w jednym kawałku lub w większych płatach, minimalizując tym samym ilość jej łączeń. Membrana ułożona w ten sposób nie wymaga mocowań na powierzchni dachu, dzięki temu minimalizujemy tworzenie dziur w warstwach termoizolacyjnych i paraizolacji. Jest to duża zaleta balastowego dachu. Poszczególne warstwy dachu balastowego również układane są swobodnie. Warstwy te nie są zakotwione do stropu ani ze sobą połączone, toteż dociążenie powierzchni tzw. balastem zapewnia utrzymanie tych warstw w swoim niezmiennym położeniu na dachu.

Oczywiście przed przystąpieniem do tworzenia dachu balastowego należy dostosować go do konstrukcji nośnej obiektu, w celu prawidłowego przenoszenia ciężaru balastu.

Jaka jest rola balastu?

Polega ona na:

– ochronie izolacji;

– poprawie termicznych właściwości dachu;

– poprawie właściwości hydro izolacyjnych, dzięki specyficznej konstrukcji dachu;

– możliwości stworzenia zielonego dachu i przestrzeni rekreacyjnych.

Jakie są warstwy dachu balastowego?

Wyróżniamy:

– Warstwa balastu – dociążenie dachu,

– Warstwa ochronno – rozdzielająca – geowłóknina,

– Warstwa hydroizolacji – zabezpiecza strop, a tym samym obiekt przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz,

– Warstwa spadkowa – kliny spadkowe prowadzące wodę do wpustów,

– Warstwa termoizolacji – odpowiada za izolację cieplną obiektu, ogranicza przepływ ciepła przez stropodach,

– Warstwa paroizolacji – zabezpiecza wyższe warstwy przed wnikaniem pary wodnej od wnętrza budynku.

Dachy balastowe znajdują największe zastosowanie w konstruowaniu tzw. dachów zielonych.

Warto wspomnieć, że w przypadku renowacji, naprawy dachu balastowego, doskonale sprawdzą się produkty stworzone w technologii płynnych membran dachowych Hyperdesmo. Stworzone są z życic poliuretanowowych. Sprawdzą się także w przypadku hydroizolacji nowych dachów płaskich. Poza kluczowymi właściwościami hydroizolacyjnymi, wyróżniają się ponadto formą aplikacji – tj. przykładowo w przypadku pokrycia dachowego w formie papy, płyt warstwowych, membran PVC i innych nie ma konieczności zrywania starej warstwy, co stanowi niewątpliwie dodatkowy atut.

Zobacz również inne artykuły:

Poradnik