Blog

13 listopada 2020

Czy na działce rolnej można postawić halę?

Na działce rolnej, zgodnie z polskimi przepisami prawa można postawić halę, oczywiście po spełnieniu określonych warunków. Najważniejszym jest fakt posiadania pozwolenia na budowę hali, które może uzyskać wyłącznie właściciel działki rolnej. Stan prawny działki jest więc w tym przypadku istotny. Należy tutaj dokładnie zweryfikować wszystkie elementy, oraz mieć na uwadze, ze przepisy się zmieniają, dlatego zawsze warto zweryfikować obowiązujące w danym momencie aktualne regulacje prawne.

Przed ostatecznym podjęciem decyzji o postawieniu hali na działce rolnej należy zweryfikować ważny dokument w stosownym pod względem lokalizacji urzędzie – Miasta czy też Gminy, Starostwie, a mianowicie Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To właśnie w tym dokumencie mamy informację jakiego typu zabudowa jest przewidziana i dozwolona, czy możemy wybudować tu halę, czy tego typu obiekty są dozwolone na przedmiotowej działce.

Ważna jest także sama konstrukcja i technologia wznoszenia hali. Coraz częściej droższe hale murowane ustępują miejscu halom z konstrukcji stalowej. Są to m.in. hale z kratownicą, hale blachownice czy hale stalowo-żelbetonowe.

Jakie warniki należy spełnić dla potrzeb budowy hali na rolnej działce?

Musimy uwzględnić następujące zasady:

– zachowania ładu w zabudowie, jednolitości obiektów i kontynuacji funkcjonalności przestrzeni, gdzie powstaje hala. Powstała hala nie może w rażący sposób zaburzać celów architektonicznych i urbanistycznych lokalizacji i sąsiedztwa. Dlatego tak ważny jest akt zagospodarowania przestrzennego;

– bezpośredniego lub pośredniego dostępu do drogi publicznej – gminnej, powiatowej, miejskiej, wojewódzkiej czy krajowej;

– odpowiedniego uzbrojenia terenu (dostępność mediów) w zakresie wodociągów, kanalizacji, elektryki, ciepła czy gazu;

– braku konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego i leśnego na nierolny i nieleśny;

– uwzględnienia przepisów w zakresie ochrony gruntów rolnych, ochrony środowiska i prawa wodnego.

Czy wszystkie budowle na działce rolnej wymagają pozwolenia na budowę?

Omawiane hale, np.: dla celów magazynowych dla rolnictwa wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Inne obiekty przeznaczone na cele rolnicze, takie jak np. niewielkie oranżerie, domy gospodarcze, garaże czy tarasy, które nie przekraczają 35 mkw powierzchni, nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Warto o tym pamiętać.

Warto dodać, że w przypadku dużych dachów przemysłowych szczególnie polecane są rozwiązania oparte na technologii płynnych membran Hyperdesmo. Doskonale sprawdzą się m.in. w przypadku uszczelniania, czy renowacji nieszczelnych pokryć dachowych wykonanych m.in. z papy, płyt warstwowych, czy membran PCV i innych. Używane są także do hydroizolacji nowych płaskich dachów.

Przeczytaj również inne wpisy:

Poradnik