Blog

26 kwietnia 2021

Kiedy dach musi być NRO?

Projektowanie każdego budynku uwzględnia ochronę przeciwpożarową, jednakże w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, zwłaszcza o przeznaczeniu usługowym, na przykład dla imprez masowych stawia się im wyśrubowane wymagania, które bezwzględnie muszą być spełnione. Współcześnie w dużej mierze wyposażenie zarówno budynków mieszkalnych, jak i usługowych wykonane jest z surowców syntetycznych, co według szacunków powoduje nawet dziesięciokrotnie szybsze rozprzestrzenianie się ognia, porównując to do wyposażenia z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W naszym kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku związane z klasyfikacją NRO, czyli elementów nierozprzestrzeniających ognia. Przepisy prawne dokładnie precyzują, że dach musi być NRO w przypadku, gdy jego powierzchnia wynosi więcej niż 1000 metrów kwadratowych.

Co wpływa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe dachu?

Przepisy związane z NRO odnoszą się do całej konstrukcji dachu i wszystkich komponentów ją tworzących. Aby budynek spełniał wymagania stawiane przez przepisy, konieczne jest zastosowanie materiałów, które nie będą rozprzestrzeniały ognia, ale także nie ulegały zapłonowi. Mowa tutaj między innymi o wełnie mineralnej stosowanej do termoizolacji budynków. Stworzone są one na bazie skał bazaltowych, czy piasku kwarcowego, które cechują się wysoką odpornością na działanie ognia. To samo dotyczy surowców wykorzystywanych do tworzenia konstrukcji nośnej i ich łączenia. W kontekście NRO bada również termin REI oznaczający ognioodporność. Choć w obu przypadkach pod uwagę bardzo często bierze się te same elementy budujące dach, to różni je sposób prowadzenia badań. W przypadku analiz związanych z NRO strumień ognia przykładany jest od góry przekrycia dachu, z kolei badania nad REI prowadzi się od strony spodniej.

Płynne membrany, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowania budynków

Klasyfikacja NRO uwzględnia szereg elementów tworzących cały dach. Istotne jest zastosowanie pokrycia spełniającego wymogi odporności na działanie ognia. Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie płynnej membrany żywicznej o właściwościach niepalnych. Wpływa to na bezpieczeństwo użytkowe obiektów, ponadto dzięki nim zyskują one szczelną powierzchnię, skutecznie blokującą dostęp wilgoci pochodzącej z opadów. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które dobrze jest zastosować w przypadku hal magazynowych, czy budynków użyteczności publicznej, na przykład zadaszonych sal gimnastycznych.

Zobacz również inne wpisy:

Poradnik