Blog

28 lutego 2021

W jakiej temperaturze można kłaść żywicę?

Żywice syntetyczne są produktami polimerowymi, dwuskładnikowymi, co oznacza, że należy w odpowiednich proporcjach wymieszać bazę – żywicę z jej utwardzaczem. Aplikacja powłok żywicznych nie należy do trudnych, należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Jedną z nich jest odpowiednia temperatura dla procesu jej kładzenia.

O czym decyduje temperatura w procesie aplikacji żywic?

O tym jaka temperatura jest najlepsza powiemy zaraz doprecyzujemy. Najpierw podkreślmy, jakie byłyby skutki zaniedbania kwestii prawidłowej temperatury, jak bardzo jest to istotne dla naszej posadzki żywicznej.

Zbyt niska temperatura powoduje:

– zwiększenie lepkości żywicy;

– utrudnia rozlewność żywicy i pracę z nią;

– wydłuża czas jej utwardzenia lub spowoduje brak jej stwardnienia;

– zmniejsza ostateczną wytrzymałość mechaniczną żywicy.

Zbyt wysoka temperatura powoduje:

– zbyt szybki proces utwardzenia żywicy;

– zagotowanie się żywicy.

Jaka temperatura jest najbardziej optymalna dla prac z żywicą?

Aplikacja żywic powinna następować co do zasady w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza. Oczywiście możliwe jest jej położenie także w temperaturze od 10 do 15 stopni Celsjusza, ale jest ono już bardziej utrudnione i obarczone ryzykiem. Minimalna temperatura to jednak zdecydowanie 10 stopni Celsjusza. Poniżej tej wartości nie należy schodzić.

Jeśli chodzi o górną granicę, to wspomniana temperatura graniczna 25 stopni Celsjusza jest optymalna. Na pewno temperatura otoczenia nie powinna przekroczyć już alarmującej granicy 30 stopni Celsjusza.

Bardzo ważnym jest, aby w całym procesie aplikacji utrzymywać w miarę stałą temperaturę, bez znaczących jej skoków. Mowa tu zarówno o temperaturze powietrza jak i podłoża, w procesie aplikacji jak i utwardzania.

Bardzo ważnym elementem – poza temperaturą – jest także kwestia wilgotności. Nie bez znaczenia dla procesu kładzenia żywicy. Dobrze wentylowane pomieszczenie sprzyja szybszemu schnięciu żywicy. Najlepiej utrzymywać poziom wilgotności powietrza do 50-60%. Przed aplikacją żywicy warto przechowywać ją w temperaturze pokojowej.

Poznaj również inne artykuły:

Poradnik