Blog

6 marca 2021

Czy żywica się pali?

Żywice syntetyczne mają duże znaczenie funkcjonalne, służą do wielu prac o charakterze impregnującym i utwardzającym. Coraz częściej wykorzystywane są także jako trwała i odporna posadzka np.: do hal, magazynów, warsztatów itp. o charakterze przemysłowym.

Żywica syntetyczna to grupa polimerowych tworzyw, mieszanka chemicznych materiałów jak polifenole, poliglikole, epichlorodydryna i oligomery w roli utwardzaczy. Forma żywicy może być od lepkiej cieczy po utwardzone ciało stałe.

Odpowiedź na pytanie: czy żywica się pali? nie jest jednoznaczna. Zależy bowiem od składu żywicy, zastosowanej mieszaniny oraz od samych utwardzaczy.

Łatwopalność żywicy czy odporność na wysokie temperatury? Co bardziej pewne?

Co do zasady żywica jest odporna na wysokie temperatury. Odpowiednio zahartowana jest w stanie wytrzymać do 150 stopni Celsjusza. Na rynku dostępne są także żywice o zwiększonej odporności na temperatury, wytrzymujące nawet do 250-300 stopni Celsjusza. Najbardziej niewrażliwe na ciepło i tym samym odporne na palenie są żywice otrzymane z użyciem melaminy i dicyjanodimidu. Są to utwardzacze, które użyte w żywicach sprawiają, że temperatura graniczna ich palenia może wynosić nawet 550 stopni Celsjusza. Zastosowanie znajdują w przemyśle wojskowym czy kosmicznym.

Zastosowanie żywic syntetycznych z uwagi na właściwości

Generalnie można więc stwierdzić, że żywice nie są łatwopalne i mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko pożaru, np. w zakładach produkcyjnych i przemysłowych. Żywice pod wpływem wysokich temperatur najczęściej po prostu ulegają rozkładowi na małe składniki. Ich stopień palenia może bardziej uwidocznić się przy kontakcie z otwartym ogniem.

Podkreślamy jednak, że ostatecznie o odporności żywicy na temperatury decyduje jej skład.

Indeks tlenowy żywic syntetycznych – parametr określający niepalenie się tworzyw

Ważną kategorią, dla potrzeb odpowiedzi na pytanie, czy żywica się pali, jest tzw. indeks tlenowy. Jest to najmniejsza zawartość tlenu w mieszaninie azot-tlen, wyrażona w procentach objętościowych, przy której proces palenia jeszcze zachodzi w umownych warunkach ustalonych dla badania. Index tlenowy nie określa, jak dany materiał będzie się zachowywał w warunkach pożaru, podaje jedynie względną zapalność materiału na tle innych tworzyw. Im niższa wartość wskaźnika tlenowego tym tworzywo jest bardziej palne. Granica to wskaźnik na poziomie 21%.

Wiele z tworzyw wchodzących w skład różnego typu żywic posiada wskaźniki tlenowe o wyższych wartościach, co oznacza, że nie podtrzymują one procesu palenia. Przyjmuje się w tabelach wielkości średnich, że indeks tlenowy dla żywicy epoksydowej wynosi w przybliżeniu 19,6 do 21%.

Sprawdź także inne wpisy:

Poradnik