Blog

21 września 2020

Trendy w technologii izolacji dachów płaskich, czyli jakie czynniki wpływają na dobór materiałów izolujących dachy

Izolacja dachów płaskich to kwestia niezmiernie ważna, z uwagi na istnienie ryzyka gromadzenia się wód opadowych, czy zalegania śniegu. Dach płaski jest również bardziej narażony na oddziaływanie promieniowania UV na całej swojej powierzchni. Dachy płaskie w dużej mierze dotyczą obiektów wielkopowierzchniowych, przemysłowych i komercyjnych. Również na tym tle obserwujemy zmiany spowodowane postępem technologicznym i naukowym, a także wymagane z uwagi na zmiany klimatyczne czy uwarunkowania prawno-gospodarcze.

Nowe podejście do izolacji dachów to efekt m.in. uregulowań w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu

W związku z porozumieniem paryskim, nałożone zostało zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około 2050 r. Unia Europejska zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 poprzez dekarbonatyzację wszystkich sektorów gospodarki, w tym również budownictwa.

Wiele tradycyjnych rozwiązań związanych z izolacją dachów płaskich posiada wysoki wbudowany ślad węglowy. Mowa tu chociażby o papach bitumicznych. Technologia ta cechuje się wysokim śladem węglowym (emisja gazów cieplarnianych), zarówno na etapie produkcji, jak i podczas całego cyklu życia produktu, aż do utylizacji.

Poszukuje się więc nowych rozwiązań izolacji dachów, które zastąpią miejsce tym bardzo emisyjnym.

Zmiany technologii izolacji wiążą się także oraz poniekąd są wymuszone przez zmiany na rynku pracy. Pojawia się zauważalne bezrobocie strukturalne, które dotyka tradycyjnych metod dekarskich. Obecnie występuje w związku z tym trend w stronę automatyzacji i robotyzacji w dziedzinie dekarstwa. Przykładem jest zyskująca na znaczeniu technologia izolacji natryskowych, która w znacznym stopniu przyspiesza proces wykonywania obróbek skomplikowanych geometrycznie detali, eliminując jednocześnie ryzyko błędów wykonawczych. Nie wymaga tradycyjnych umiejętności dekarskich, które na obecnym rynku pracy stają się rzadkością.

Kolejnym trendem, który również dotyka branżę dekarską jest nacisk na zrównoważony rozwój także w budownictwie. Chodzi tu głównie o stosowanie materiałów i technologii o długim cyklu życia. Tradycyjne rozwiązania izolacyjne dachu starzeją się stosunkowo szybko (np.: papy bitumiczne), w porównaniu ponownie do technologii natryskowej.

Ostatnim bardzo ważnym czynnikiem rzutującym na trendy w izolacji dachów płaskich są zmiany klimatyczne. Obserwujemy występujące z coraz większą częstotliwością nagłe i intensywne zjawiska meteorologiczne w postaci gwałtownych opadów deszczu w okresie letnim, jak i śnieżyce . Nowoczesne technologie izolacyjne nastawione są na budowanie wytrzymałości i odporności produktów izolacyjnych dachy, na takie właśnie zjawiska.

Obecnie do hydroizolacji dachów płaskich stosuje się nowocześniejsze papy polimerowo-bitumiczne lub membrany dachowe produkowane są ze specjalnych tworzyw sztucznych (PVC) lub kauczuków (EPDM).

Znakomitym rozwiązaniem są płynne membrany. Wyróżnia je unikalna technologia, która umożliwia komponentom zaangażowanie wilgoci z atmosfery – wykorzystywana jest jako inicjator chemicznej reakcji wiązania. Dzięki temu proces wiązania może zachodzić w różnych warunkach atmosferycznych (w różnych temperaturach oraz wilgotności powietrza).

Płynne membrany żywiczne Hyperdesmo tworzą bezspoinową i hydroizolującą powłokę, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV, korozje, działanie mikroorganizmów. Jest to powłoka odporna na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz wysoce elastyczna. Dodatkowo płynne membrany są otwarte dyfuzyjnie, a więc umożliwiają odprowadzenie wilgoci do atmosfery, zapobiegając w ten sposób niszczeniu konstrukcji. Dzięki nim obróbka nawet najbardziej skomplikowanych detali dachowych jest łatwa i szybka.

Membrany nakłada się przy użyciu pędzli, wałków lub natrysku bezpowietrznego, nawet w miejscach trudno dostępnych. Aplikacja jest więc stosunkowo łatwa, nie wymagającą specjalistycznych szkoleń i umiejętności.

Przeczytaj również inne artykuły:

Poradnik