Blog

6 czerwca 2021

Przeglądy dachów w świetle przepisów – co należy wiedzieć?

Kontrola budynków pod względem technicznym stanowi wymóg obowiązującego w Polsce prawa. Podstawę prawną do jego egzekwowania stanowi ustawa o prawie budowlanym. Ustawa zawiera szczegółowe przepisy odnoszące się do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i narzucone obowiązki.

Zgodnie z przedmiotową ustawą przeglądy okresowe budynków należą do właściciela lub zarządcy budynku i wymagane jest ich przeprowadzanie co najmniej raz w roku. Obiekt – w tym jego dach i infrastruktura dachowa –  musi pozostawać w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska.  Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku i osobom postronnym. Regularne przeglądy dachu pozwalają wykryć np. uszkodzenia więźby dachowej czy miejsca, w których zbiera się wilgoć, wskazują na usterki, które należy usunąć.

Stan techniczny obiektu – w tym dachu – nie może zagrażać życiu bądź zdrowiu ludzi

Podsumowując, profesjonalny przegląd dachowy, zrobiony przez profesjonalistę należy wykonywać co 5 lat w celu kompleksowej oceny. Jednak pomiędzy tymi kompleksowymi przeglądami właściciel/zarządca budynku powinien przynajmniej raz w roku przyjrzeć się dachowi zarówno pod kątem trwałości więźby dachowej, jak i stanu pokrycia. Przepisy prawa budowlanego nakładają także na właściciela budynku obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji technicznej i projektowej obiektu przez cały czas użytkowania budynku.

Dachy jakich budynków podlegają corocznym przeglądom technicznym?

Przepisy dotyczą takich obiektów jak:

 • domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz szeregowe,
 • bloki, wieżowce, biurowce i apartamentowce,
 • budynki użyteczności publicznej (szkoły, hotele, biblioteki, urzędy, gmachy sądowe, obiekty sakralne i zabytkowe, szpitale, przychodnie itp.)
 • obiekty handlowe i usługowe,
 • hale produkcyjne i inne obiekty przemysłowe,
 • budynki gospodarcze,
 • budynki techniczne,
 • obiekty o przeznaczeniu specjalnym,
 • i wszystkie inne obiekty budowlane.

Dla każdego z budynków przewidziane są bardziej szczegółowe unormowania, np.: w domach jednorodzinnych każdego roku przeprowadzana jest tylko kontrola podstawowa obejmująca przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz urządzeń zapewniających ochronę przed skażeniem środowiska. Gruntowny przegląd wymagany jest co 5 lat. W przypadku obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 mkw. lub o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw. obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych występuje co pół roku.

Co grozi za nieprzeprowadzenie w terminie przeglądu dachu?

W przypadku narażenia życia i zdrowia ludzi, zobowiązany do przeglądów i dbałości o stan techniczny dachu podlega grzywnie w postaci mandatu (do 5 tys. zł) bądź karze ograniczenia lub pozbawienia wolności (do roku). Grzywnie mogą podlegać również mieszkańcy nieruchomości, którzy uniemożliwiają przeprowadzenie przeglądu.

Jakie są największe zagrożenia dla dachu, a konsekwencją ich konieczność regularnych przeglądów?

Występujące ryzyka to m.in.:

 • wyładowania atmosferyczne,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • silne wiatry,
 • intensywne opady,
 • substancje chemiczne zawarte w wodach opadowych, w powietrzu;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • zmienność temperatur.

Co obejmuje coroczny przegląd dachu?

W ramach corocznego, ustawowego przeglądu przeprowadza się kontrolę:

 • połaci dachowej,
 • stanu drabin,
 • konstrukcji,
 • izolacji daszków,
 • obróbek blacharskich,
 • wylotów wentylacyjnych,
 • rynien.

Przeczytaj także inne wpisy blogowe:

Poradnik