Blog

30 maja 2021

Modernizacja dachów płaskich – dlaczego jest konieczna i jak ją przeprowadzić?

Modernizacja dachów płaskich, zwłaszcza tych z lat 60-70 jest niezwykle istotna. Okazuje się, że architektura ówczesnych dachów płaskich niesie obecnie sporo problemów.

To co cechowało ówczesne dachy płaskie to pokrycia dachowe, które wykonane były z materiałów azbestowo-cementowych (eternitu) w formie płyt falistych lub, rzadziej, płaskich. Inne stosowane materiały to dachówki ceramiczne lub betonowe. Tego typu dach dodatkowo był nieocieplony o konstrukcji drewnianej, zwykle z poddaszem nieużytkowym, o konstrukcji krokwiowej, jętkowej lub płatwiowo-kleszczowej, w zależności od rozpiętości i geometrii dachu.

Problematyczne okazuje się ułożenie pokrycia dachowego bezpośrednio na konstrukcji stropowej najwyższej kondygnacji budynku bez utworzenia pustki podpokryciowej, której celem jest zapewnienie cyrkulacji powietrza. Stare, nie modernizowane dachy płaskie są narażone na kondensację pary wodnej, która przenika przez strop i nie może odparować z uwagi na paroszczelne pokrycia dachowe, zazwyczaj z mas bitumicznych, czyli papowe.

Do czego prowadzi niemodernizowany, stary dach płaski?

Konsekwencją takiego stanu rzeczy są mniejsze możliwości termiczne obiegu, spada jego ciepłochronność. Połacie pod pokryciem dachowym pozostają nieustannie wilgotne, dodatkowo obciążają konstrukcje dachową. Zawilgocona termoizolacja przenosi się także i dewastuje mury i materiał budulcowy obiektu.

Stare, niemodernizowane dachy płaskie z lat 60-70 to niska efektywność energetyczna i tym samym zdecydowanie wyższe koszty ich ocieplenia.

Niezaizolowany strop i dach miał bardzo duży współczynnik przenikania ciepła, a co za tym idzie trudno było osiągnąć i utrzymać wymaganą temperaturę w budynku lub niosło to za sobą duże koszty ogrzewania.

Na dachu pojawiają się pęcherze i wybrzuszenia oraz niszczenie warstw podkładowych w okresie zimowym, papa odrywa się od podłoża, wewnątrz obiektu, na najwyższej kondygnacji pojawiają się na suficie ciemne plamy, które świadczą o zawilgoconych powierzchniach. Jest to środowisko dla rozwoju grzybów i pleśni.

Na czym polega modernizacja dachu płaskiego?

Coraz modniejsza staje się przebudowa dachu płaskiego w formie odwróconego dachu, czyli dającego możliwość korzystania z niego jak z tarasu. Popularne stają się dachy zielone. Decydując się na takie rozwiązania należy zdjąć wszystkie warstwy stropowe

W systemie dachu odwróconego, izolacja termiczna układana jest nad warstwą izolacji przeciwwodnej i odpowiednio dociążana, co ogranicza możliwość jej przesuwania i poderwania przez wiatr. Po wyrównaniu powierzchni stropowej z ukształtowanym spadkiem i rynienką odpływową układana jest izolacja przeciwwodna. Duże znaczenie ma odpowiednia hydroizolacja.

Modernizacja dachu płaskiego może również polegać na zabezpieczeniu dotychczasowego poszycia poprzez właściwą hydroizolację i odnowienie powłoki. Polecamy metodę z użyciem płynnych membran dachowych na bazie żywic poliuretanowych. Zaletą jest brak konieczności zdejmowania starej powłoki, co znacznie redukuje koszty. Płynna membrana jest łatwa w aplikacji, wytrzymała mechanicznie oraz na zmienne warunki atmosferyczne. Tworzy powłokę hydroizolujacą bez zbędnych łączeń i spoin.

Warstwy zmodernizowanego, wentylowanego dachu płaskiego:

• konstrukcja nośna stropodachu – strop nad ostatnią kondygnacją (drewniany, żelbetowy, stalowy),

• paroizolacja – folia polietylenowa, aluminiowa lub PCV, papa bitumiczna;

• izolacja termiczna – z wełny mineralnej lub płyt styropianowych,

• przestrzeń wentylowana –odprowadzenie pary wodnej, która uległa kondensacji w warstwie izolacji termicznej, kondensat odprowadzany jest przez otwory wentylacyjne;

• konstrukcja nośna pokrycia dachowego – pozwala na montaż wybranego pokrycia dachowego i przeniesienie obciążeń na konstrukcję stropu,

• izolacja przeciwwodna (hydroizolacja) – odprowadza wodę opadową z powierzchni dachu i zabezpiecza przed zawilgoceniem niżej położone warstwy; polecamy zwłaszcza te z nowoczesnych płynnych membran żywicznych.

W przypadku modernizacji płaskich dachów zdecydowanie warto wskazać na płynną membranę Hyperdesmo, które doskonale nadaje się do uszczelnia, czy renowacji pokryć dachowych.

Przeczytaj również inne wpisy poradnikowe:

Poradnik