Blog

2 listopada 2020

Metody odwodnienia dachu hali stalowej

Odwodnienie dachu hali stalowej jest niezbędne, aby uchronić je przed szkodliwym wpływem wody opadowej, czy śniegu. Dzięki temu obiekt nie ulega uszkodzeniom, ponadto w ten sposób chroni się wnętrze budynku przed zalaniem. Ma to istotne znaczenie dla funkcjonowania hal produkcyjnych, gdzie pracują specjalistyczne urządzenia, ale także magazynowych, gdzie składuje się towary w ściśle określonych warunkach. Wyróżniamy dwie metody odwadniania dachu hal stalowych:

• System grawitacyjny, który jest najprostszym i najpopularniejszym systemem odwodnienia dachu. W tym przypadku woda deszczowa spływa z powierzchni dachu do rynien i rur spustowych, a następnie do kanalizacji.

• System podciśnieniowy o znacznym stopniu złożoności. W takim systemie woda deszczowa jest odprowadzana z powierzchni dachu pod wpływem podciśnienia wytworzonego w rynnach i rurach spustowych.

Wybór określonego systemu odprowadzania wody z dachu hali stalowej podyktowany jest kilkoma czynnikami, w tym powierzchnią połaci. Według specjalistów system podciśnieniowy sprawdzi się lepiej w przypadku powierzchni o znacznych rozmiarach. Jest to jednak metoda znacznie droższa i bardziej skomplikowana w montażu. Najlepsze rozwiązania w tej kwestii podpowiedzą projektanci, którzy w zależności od powierzchni, kształtu dachu, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jakie elementy konstrukcyjne stosuje się do odwodnienia dachu hali stalowej?

Wspomniane dwie metody odwodnienia hali stalowej różni nie tylko sposób odprowadzania wody, ale także złożoność poszczególnych elementów:

• W systemie grawitacyjnym, zwanym także tradycyjnym wykorzystuje się rury stworzone z PVC lub stali łączonych połączeniami kielichowymi z kształtkami oraz wypustkami. Wszystkie rynny oraz rury muszą być odpowiednio dopasowane pod względem średnicy, aby skutecznie odprowadzały one wodę, uwzględniając jednocześnie gromadzące się w nich zanieczyszczenia. Oczywiście konieczne jest zamontowanie wszystkich elementów z określonym spadkiem, aby woda mogła swobodnie spływać ku dołowi.

• System podciśnieniowy jest dosyć skomplikowany ze względu na zastosowanie specjalnych wpustów dachowych, a także systemu rur i kształtek oraz elementów mocujących wszystkie elementy. W tej metodzie konieczne jest wytworzenie podciśnienia, co odbywa się w bardzo łatwy sposób. We wpustach obecna jest przegroda powietrzna, która wymusza całkowite wypełnienie się rur. Dopiero po przekroczeniu określonego poziomu woda spływa w dół i to ze znaczną prędkością, dlatego ewentualne zanieczyszczenia są przepychane wraz z wodą zgromadzoną w rudze.

O zabezpieczenie dachu przed wodą należy zadbać kompleksowo

Oprócz systemu odwodnienia dachu hali równie istotne jest to, aby połać była odporna na działanie wody opadowej, co jest istotne już w momencie konstruowania obiektu. Zdecydowanie warto zadbać także o to, aby zabezpieczyć powierzchnię przed działaniem wilgoci, najlepiej z wykorzystaniem płynnych membran żywicznych Hyperdesmo. Firma Alchimica zajmuje się tworzeniem hydroizolacji na wielu rodzajach pokryć, w tym z blachy, czy papy. Dzięki elastycznym masom powstaje powłoka pozbawiona spoin, przez co woda nie będzie przenikała w dalsze partie budynku. Co warte podkreślenia, taka membrana żywiczna ma jasny kolor, co przyczynia się do uzyskania technologii zimnego dachu. Dzięki temu dach się nie nagrzewa, dzięki czemu komfort przebywania w takich obiektach jest znacznie większy, ponadto możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystywaniem klimatyzacji.

Przeczytaj również inne artykuły:

Poradnik