Blog

19 października 2020

Jakie są rodzaje konstrukcji dachów hal rolniczych?

Obiekty rolnicze służą magazynowaniu, czy też hodowli zwierząt. Coraz częściej odchodzi się od hal murowanych na poczet lekkich konstrukcji stalowych. Jest to dla nich doskonała alternatywa, nowoczesna i pozwalająca w stosunkowo krótkim czasie na poszerzenie działalności. Konstrukcja hal rolniczych to w tym przypadku stal w obudowie z płyt warstwowych. Jest to konstrukcja funkcjonalna i użyteczna. Każda hala rolnicza stalowa wymaga odpowiedniej obudowy dachu hali. Wykonuje się je w różnych technologiach. Zazwyczaj są to płyty warstwowe wypełnione poliuretanem, styropianem lub wełną mineralną czy też blachą trapezową.

Ważnym jest, aby konstrukcja dachów hal rolniczych wraz z obudową pozostała idealnie szczelna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Istota leży po stronie odpowiedniej hydroizolacji, oraz izolacji termicznej.

Konstrukcja hali rolniczej i jej dachu zależna jest oczywiście od wielkości samej hali i jej przeznaczenia.

Jak zabezpieczyć konstrukcję dachu hali rolniczej?

Dachy w konstrukcjach przemysłowych, w tym w halach rolniczych, to w większości dachy płaskie. Jest to przede wszystkim powiązane z ich dużą powierzchnią. Dach hali rolnej powinien być jak-wspomnieliśmy – wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne odpowiednio izolować termicznie, jak i charakteryzować się odpowiednimi parametrami odporności ogniowej. Blachę, stosuje się w przypadku, gdzie minimalny spadek dachu wynosi 10%. Płyty warstwowe stosowane są w przypadku, gdy spadek dachu wynosi 5-8%.

Produktem doskonałym dla zabezpieczenia konstrukcji dachowej i obudowy hali rolnej jest Hyperdesmo, czyli płynne membrany dachowe wykonane z syntetycznych żywic. Są dedykowane zwłaszcza dla dachów wielkoprzemysłowych, płaskich, z niewielkim spadkiem. Dużym atutem jest sam proces aplikacji i możliwość przeprowadzenia hydroizolacji praktycznie każdej powierzchni. W przypadku hal rolniczych jest to nowoczesne i efektywne rozwiązanie, na długie lata.

Rodzaje konstrukcji dachów hal rolniczych stalowych

Rozróżniamy dwa podstawowe typy konstrukcji dachów hal stalowych – rygli:

• pełnościenne pręty spawane z blach,

• ustroje kratownicowe zbudowane z prostych prętów, połączonych osiowo w nominalnie przegubowych węzłach.

Hale rolne zazwyczaj występują, jako konstrukcje dachowe:

• dach wielkopowierzchniowy, płaski, z niewielkim spadem;

• dach jednospadowy (jednopołaciowy) wyglądem przypomina dach płaski i ma jedną połać dachu; zazwyczaj ten rodzaj dachu stosowany jest na przybudówkach bądź długich i wąskich obiektach;

• dach dwuspadowy (dwupołaciowy) ma dwie skośne połacie dachu; konstrukcja takiego dachu należy do prostszych w wykonaniu;

• dach pilasty (szedowy) stanowi grupę dachów jedno- albo dwuspadowych, usytuowanych jeden za drugim; jego konstrukcja z boku przypomina brzeszczot piły; często wykorzystywany przy pokrywaniu obiektów przemysłowych.

Zobacz także inne wpisy:

Poradnik