Blog

1 grudnia 2020

Jaki jest cel stężeń poprzecznych?

Stężenia poprzeczne stosowane są w budownictwie celem wzmocnienia konstrukcji dachu, co odnosi się głównie do obiektów wielkopowierzchniowych, na przykład hal magazynowych i hal sportowo-widowiskowych. Drgania poprzeczne budynku, działanie silnego wiatru, sił reakcyjnych i bocznych obciążeń – stężenia poprzeczne gwarantują odporność i styczność dachów obiektów na działanie wspomnianych powyżej czynników, co jest niezwykle istotne z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz. Dzięki stężeniom możliwe jest wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, w tym legarów, krokwi i więźby dachowej. Całość dachu staje się wtedy znacznie sztywniejsza, ponadto w niektórych przypadkach, na przykład przy długich krokwiach, gdy istnieje ryzyko rozwarstwienia drewna, poprzeczne stężenia utrzymują wszystkie elementy konstrukcyjne razem. Ponadto takie elementy stosuje się w rejonach narażonych na występowanie trzęsienia ziemi.

Dodatkowe elementy, takie jak kątowniki i stalowe belki przyczynia się do wzmocnienia dachu, a tym samym jego odporności na wstrząsy podłoża. Projektanci i architekci mają do wyboru szereg programów do przygotowywania wizualizacji budynków, gdzie mogą zastosować różne rodzaje elementów tworzących stężenia tak, aby cała konstrukcja dachu była odpowiednio wzmocniona. Stężenia poprzeczne muszą być zaprojektowane i zamontowane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, jak i wymaganymi przepisami budowlanymi. W zależności od wielkości i kształtu dachu, materiału zastosowanego w konstrukcji, jak i przewidywanych obciążeń, a nawet rejonu geograficznego, liczba oraz rozmieszczenie tych elementów może się znacznie różnić.

Jak montuje się poprzeczne stężenia dachowe?

Stężenia poprzeczne, znane również pod nazwą stężeń połaciowych montowane są w skrajnych polach pomiędzy ryglami na całej powierzchni dachu. Dzięki temu wzmacniają one całą konstrukcję w miejscach, gdzie znajduje się ściana szczytowa.

Jest to także istotny element wpływający na sztywność dachu, ograniczający jego odkształcanie. Nierzadko umieszcza się je również w polach, gdzie zastosowane stężenia podłużne ścian, przez co oba elementy dobrze ze sobą współpracują.

Poprzeczne stężenia połaciowe mają przeważnie postać kratownic, które niwelują nie tylko działanie naporu wiatru, ale także sił działających na konstrukcję w wyniku pracy suwnic. Warto podkreślić, że mają one za zadanie przenosić siły działające poprzecznie do ścian podłużnych. Wspomniane elementy tworzą specyficzny układ przestrzenny w postaci szkieletu. Są one połączone wtedy z dwiema płatwiami zamontowanymi przy okapie, tworzącymi kratownicę łączoną następnie z poprzecznymi stężeniami. Dzięki temu cała konstrukcja spełnia warunki geometrycznej niezmienności.

Przeczytaj także inne artykuły:

Poradnik