Blog

17 listopada 2020

Jaką halę można postawić bez pozwolenia?

Bez pozwolenia można postawić halę namiotową, pod warunkiem, że będzie ona użytkowana przez czas 180 dni. Wykonane są one ze stosunkowo lekkich metali lub tkanin, które można w prosty sposób zdemontować i ponownie złożyć w innym miejscu. To samo dotyczy garaży, których metraż nie przekracza 25 metrów kwadratowych.

Szczegółowe wytyczne przedstawiają się w następujący sposób:

• Hala nie może być trwale połączona z gruntem, na przykład za pomocą fundamentów, czy poprzez wkopanie ich w ziemię.

• Powierzchnia takiej hali nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, wyznaczoną przez ściany zewnętrzne budynków.

• Całkowita wysokość liczona od najniższego punktu aż do szczytu hali nie może przekraczać 4,5 metra.

• Postawiona hala nie może być przeznaczona do mieszkania, a jedynie w celach usługowych, czy magazynowych.

Z takiego rozwiązania często korzystają firmy działające nad morzem oraz w górach, które w danym sezonie stawiają hale na 180 dni, w których można wypożyczyć sprzęt, czy skorzystać z usług lokali gastronomicznych.

Czy na halę stalową potrzebne jest pozwolenie?

Jeżeli hala stalowa ma być użytkowana dłużej niż przez 180 dni, zachodzi wtedy konieczność ubiegania się o pozwolenie na budowę w Urzędzie Gminy, czy w Starostwie Powiatowym. Na taką decyzję czeka się od 30 do 90 dni, po czym po 14 dniach zgoda na budowę uprawomocnia się. Od tego czasu mamy 7 dni na to, aby zgłosić gotowość do przystąpienia do prac. Taka hala jest dobrym rozwiązaniem w przypadku firm produkcyjnych, gdzie wytwarza się towary.

Pozwolenie na budowę wymagane są także w przypadku hal magazynowych, rolniczych, czy imprezowych, stawianych na dłuższy czas niż pół roku.

Co powinno znaleźć się we wniosku na postawienie hali stalowej?

Gotowy do wypełnienia wniosek możemy znaleźć na stronie internetowej danego urzędu gminy lub starostwa powiatowego. Powinien on uwzględniać następujące informacje:

• Dane inwestora

• Typ inwestycji

• Adres, gdzie ma być postawiona hala

• Parametry techniczne hali wraz z odpowiednimi załącznikami.

Oczywiście grunt pod postawienie hali musi być odpowiednio przygotowany. Dlatego konieczne jest upewnienie się, jaki jest stan nośny gruntu oraz wód gruntowych, a także czy doprowadzone są media i droga dojazdowa. Do wniosku musi być dołączony także projekt budowlany hali przygotowany przez architekta lub firmę, która tworzy gotowe do montażu obiekty oferowane w modułach.

Warto wspomnieć, że istnieją na rynku preparaty oparte na technologii płynnej membrany Hyperdesmo, która idealnie sprawdza się zarówno w przypadku renowacji, uszczelnienia starych dachów, jak również w przypadku hydroizolacji nowych dachów płaskich.

Zobacz także inne artykuły:

Poradnik