Blog

28 kwietnia 2021

Co to jest Broof?

Zanim rozwinę temat, już na wstępie chcę zaznaczyć, że system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo w toku badań certyfikacyjnych w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego został zakwalifikowany do klasy Broof (t1) oraz Broof (t4) – membrana nie rozprzestrzeniająca ognia (NRO).

Osoby zastanawiające się nad wyborem systemu hydroizolacji dachu, mogą zastanawiać się, jakie rodzaje pokryć wyróżniamy. Warto wspomnieć, że niektóre rozwiązania kryją się pod nieoczywistymi nazwami. Broof to klasa dachu, którą możemy połączyć z metodami badawczymi, czyli t1, t2, t3 i t4. Te określenia są definiowane przez normę PN-EN 13501-5. W Polsce podstawą klasyfikacji jest symbol t1.

Jakie są kryteria broof (t1)?

Jeśli chodzi o broof (t1), możemy wymienić kryteria klasyfikacji, takie jak zasięg ognia (zewnętrzny i wewnętrzny) rozprzestrzeniającego się w górę < 0,700 m i w dół < 0,600 m, maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (zewnętrznego i wewnętrznego) < 0,800 m, brak palących się materiałów od strony eksponowanej, brak płonących lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu, brak pojedynczych dziur o powierzchni > 25 mm2, suma powierzchni wszystkich dziur < 4500 mm2, zasięg ognia boczny nie osiągnie krawędzi strony pomiarowej, brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia oraz maksymalny promień rozprzestrzeniania ognia (zewnętrznego i wewnętrznego) po dachach płaskich < 0,200 m. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie warunki muszą zostać spełnione dla każdego z badań.

Gdzie wykorzystuje się pozostałe badania broof (t2, t3, t4)?

Jak już wyjaśniliśmy, broof (t1) jest podstawą klasyfikacji pokryć dachowych w Polsce. Wymieniliśmy jednak również inne rodzaje badań, które także określa się podobnymi symbolami. W tym momencie warto dodać, że t2 jest metodą skandynawską, t3 – francuską, z kolei t4 – brytyjską. Kryteria brane pod uwagę różnią się od siebie, jednak wszystkie mają na celu określenie nierozprzestrzeniania się ognia.

Czy broof t1 jest NRO?

Rozważając równorzędność między tymi dwoma odznaczeniami, warto wyjaśnić na wstępie, co kryje się za NRO. Jest to symbol, który określa nierozprzestrzenianie się ognia. Podobnie interpretowana jest klasyfikacja Broof t1. Ważne jest to, że każde pokrycie powinno charakteryzować się certyfikatem określającym stopień nierozprzestrzeniania się ognia zewnętrznego, czyli Broof (t1) – NRO, jak również ognia wewnętrznego – REI.

Warto wspomnieć, że papa kładziona na dach również może odznaczać się certyfikatem NRO. Można ją wykorzystywać do wykonywania nowych lub renowacji już istniejących pokryć. Rozmawiając o tych właściwościach, możemy zasugerować oferowane przez nas produkty z serii HYPERDESMO do naprawy dachu z papy i hydroizolacji dachów z wyeksploatowaną membraną dachową EPDM oraz starymi powłokami akrylowymi. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać wieloletnią szczelność pokrycia z najwyższą klasą trwałości W3 – 25 lat. W serii znajdują się nie tylko same membrany, ale też top-coat, czyli powłoka ochronna, stosowana opcjonalnie do podniesienia parametrów refleksyjności promieni słonecznych do SRI 120, jak również do poprawy odporności membran poliuretanowych na obciążenia eksploatacyjna z P1 do P3.

Zobacz także inne wpisy:

Poradnik