Blog

23 czerwca 2021

Jak stworzyć dach biosolarny? Czym jest dach biosolarny?

Dach biosolarny to połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych dla celów zwiększenia efektywności działania instalacji PV jako całości. Wykorzystuje się tu efekt synergii wytwarzania prądu. Wynika to z faktu, że powierzchnie zazielenione maja stosunkowo niższe temperatury, co przekłada się na mniejsze nagrzewanie się modułów fotowoltaicznych. Dachy zielone nie nagrzewają się bowiem tak jak tradycyjne dachy. Dodatkowo rośliny zielone pochłaniają sporo zanieczyszczeń występujących na dachach. Dzięki temu również instalacja PV zyskuje, jest mniej zanieczyszczona, efektywniej pracuje.

Mówiąc o dachu biosolarnym należy podkreślić, że jest on inną kategorią niż dach zielony solarny. W przypadku dachu biosolarnego mowa jest o zintegrowaniu dachu z systemem do montażu paneli fotowoltaicznych. Dach zielony pełni w tej sytuacji formę balastu i konstrukcja nośna pod panele jest z nim połączona integralnie, nie może funkcjonować bez niej.

Zielony dach solarny, czyli ten drugi to z kolei zielony dach z umieszczonymi dodatkowo panelami PV, które nie są z nim zintegrowane.

Jak wygląda montaż dachu biosolarnego? Najistotniejsze kwestie

W przypadku dachów biosolarnych moduły fotowoltaiczne montowane są bez ingerencji w powłokę dachową i nie są kotwione do konstrukcji stropu, a ciężar warstw dachu zielonego pełni rolę kotwiącą, balastującą i stabilizującą dla instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście ważne jest, aby przestrzegać wymogów statycznych w odniesieniu do obciążenia wiatrem, a także obciążenia konstrukcji budynku.

Dla potrzeb konserwacyjnych i pielęgnacyjnych istotne jest, aby na dachu biosolarnym zastosować ścieżki serwisowe i elementy zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Ważnym jest, by zapewnić wystarczający odstęp od krawędzi dachu i odstęp rzędów modułów od siebie. Wszelkie niezbędne kable i inne elementy należące do instalacji fotowoltaicznej należy zamontować tak, by nie prac związanych z zielona częścią dachu.

W dachach biosolarnych ważny jest także układ rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych w takich odstępach adekwatnych dla zapewnienia roślin odpowiednich warunków, np.: należy zachować wystarczający odstęp dolnej krawędzi modułów od podłoża w zależności od wysokości roślinności. Odstęp minimalny przy zazielenieniu w uprawie ekstensywnej powinien wynosić 20 cm i może być większy.

Zalety dachów biosolarnych i ich rola

Dachy biosolarne to przede wszystkim:

• retencjonowanie wody opadowej i opóźnianie jej spływu do

• niwelowanie negatywnych skutków miejskiego ciepła,

• poprawa bioróżnorodności w miastach w otoczeniu;

• ograniczenie energochłonności budynków, izolacja termiczna dla budynków (zmniejszają zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą i chłodzenie latem),

• oczyszczanie powietrza,

• produkcja tlenu,

• redukcja hałasu;

• efektywność instalacji solarnej;

• produkcja energii z odnawialnych źródeł;

• korzyści ekonomiczne.

Zazielenianie dachów oraz instalacje PV są łączone, zwłaszcza na dachach płaskich, wielkopowierzchniowych, komercyjnych, przemysłowych.

Zobacz również inne wpisy blogowe:

Poradnik