Blog

26 maja 2021

Jak pokrycie dachowe wpływa na klimat?

Jak pokrycie dachowe wpływa na klimat?

Zmiany klimatu jakie nastały i nadal są kontynuowane nazywamy efektem cieplarnianym. Jest to jeden z globalnych problemów współczesnego świata. Spowodowane jest to m.in. nadmierną emisją dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, jak węgiel czy ropa naftowa. Średnia temperatura globalna z roku na rok wzrasta.

Jednym ze sposobów ograniczenia tego negatywnego efektu jest montaż odpowiedniego pokrycia dachowego lub też tworzenie tzw. zielonych dachów.

Pierwszą propozycją są dachy chłodne, których zadaniem jest utrzymanie prawidłowej izolacji termicznej dachów, tak aby w porze zimnej trzymały ciepło, a w porze letniej nie nagrzewały się nadmiernie. Efekt nagrzania pokryć dachowych od promieniowania słonecznego powoduje straty energii i degradację samego poszycia.

Dachy chłodne i ich wpływ na klimat i inne pozytywne aspekty

Dachy chłodne definiujemy jako dachy z odpowiednią powłoką, która obniża ich temperaturę. Dach ten posiada wysoki stopień odbicia promieniowania słonecznego, czyli wysoką refleksyjność oraz emisję termiczną, czyli zdolność do odprowadzania zaabsorbowanej energii cieplnej.

Zalety zimnego dachu to przede wszystkim:

– odbijanie promieniowania UV;

– obniżenie temperatury we wnętrzu domu o nawet 10 stopni;

– oszczędności w zużyciu energii dla potrzeb ogrzewania;

– oszczędności w zużyciu energii dla potrzeb klimatyzacji;

– dłuższa żywotność konstrukcji dachu, z uwagi na większą stabilność otrzymywanych temperatur, brak efektu przegrzewania się dachu;

– poprawa komfortu cieplnego ludzi i zwierząt;

– nie rozprzestrzenianie ognia;

– 100% wodoszczelność;

– zastosowanie pod fotowoltaikę i zwiększenie jej wydajności nawet o 60%.

Wszystko to sprawia, że stan naszego klimatu zdecydowanie może się poprawić, redukujemy bowiem istotny czynnik zanieczyszczenia powietrza, jakim jest zużycie energii.

Dach zielony i jego wpływ na otaczający nas klimat

Dach zielony to dach odpowiednio przygotowany pod przyjęcie roślinności. Może mieć charakter dachu ekstensywnego lub intensywnego. W przypadku pierwszego roślinność jest mało wymagająca w zakresie wzrostu i pielęgnacji, zaś w przypadku dachu intensywnego jest to duża bioróżnorodność, większe wymagania pielęgnacyjne, ale tym samym duży wpływ na klimat środowiska.

Dach zielony to przede wszystkim:

• Zabezpieczenie przed wahaniami temperatury, przed działaniem czynników atmosferycznych;

• poprawa trwałości warstw pokrycia,

• ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi,

• ochrona akustyczna i termiczna;

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną zimą;

• zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do klimatyzatorów latem.

Ale także czynniki wprost przekładające się na stan klimatu jak:

• utrzymanie i odzyskanie powierzchni biologicznie czynnej,

• pochłanianie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy roślin;

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

• odfiltrowywanie zanieczyszczeń powietrza w procesie tzw. suchej depozycji, np.: pyłów zawieszonych;

• poprawa wyglądu oraz stanu klimatycznego miasta i krajobrazu,

• umożliwienie dodatkowego obcowania z naturą,

• przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu,

• poprawa jakości powietrza w miastach,

• lepszy bilans wodny, zmniejszenie ilości wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji, opóźnienie jej odpływu,

• redukcja zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Warto tutaj także wspomnieć o płynnych membranach Hyperdesmo, które doskonale sprawdzają się w zakresie hydroizolacji.

Przeczytaj także inne wpisy blogowe:

Poradnik