Blog

2 lipca 2021

Detale w konstrukcji dachów zielonych

Warto wiedzieć, że dachy zielone mogą być wykonywane praktycznie na dowolnej konstrukcji pokrycia. Co to oznacza? Że nie ma tu znaczenia kształt ani nachylenie połaci. Pozwalają na to dostępne materiały oraz nowoczesne technologie, co umożliwia wykonać dach zielony na spadku od 0 stopni do 45 stopni. Ważne są jednak konkretne kryteria, które musi spełnić projekt.

Konstrukcja zielonego dachu musi:

– być lekka,

– być stabilna,

– zapewniać równowagę termiczną i hydrologiczną.

W zależności od rodzaju dachu różni się grubość warstw i wykorzystane materiały. Istotne jest to, żeby odznaczały się one podwyższonymi parametrami termicznymi w stosunku do dachów odkrytych. Wynika to ze specyficznych warunków, na jakie są narażone tego typu konstrukcje.

Hydroizolacja w konstrukcji dachów zielonych

Niezależnie od wybranej metody izolacji lub hydroizolacji dachu zielonego, trzeba starannie obrobić i uszczelnić każdy element – słupki, wywietrzniki, komin, attykę, czy przyległe ściany. Ważne jest tu dostosowanie się do zaleceń producenta systemu dachowego. Dla zmniejszenia liczby koniecznych przejść izolacji przez warstwę hydroizolacji zalecamy wszystkie elementy przechodzące przez konstrukcję dachu zgromadzić w jednym miejscu, a także zredukowanie ich ilości do minimum. Dlaczego? Ponieważ to pozwala na uzyskanie jednorodnej powierzchni, która jest łatwa do uszczelnienia. Obecnie na rynku możesz spotkać wiele rodzajów izolacji przeciwwilgociowej. Do najlepszych należą te wykonane z kauczuku EPDM lub polietylenu PE-HD. W naszej ofercie znajdziesz hydroizolację dachu zielonego Hyperdesmo PB-2K, czyli produkt dwuskładnikowy, łatwy w aplikacji, tworzący jednolitą i bezszwową powłokę z wyjątkową elastycznością – rozciągalnością 2000%.

Na co trzeba zwrócić uwagę w konstrukcji dachów zielonych?

Co jeszcze jest ważne w konstrukcji dachów zielonych? To, że obszary przyłączeń, zakończeń, przebić, czy innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności. Za wierzchnią warstwę, która bezpośrednio przylega do elementu, służy pas żwiru o uziarnieniu 16-32 mm, grubości co najmniej 10 cm i szerokości około 50 cm. Ewentualnie można wykorzystać okładziny z płyt betonowych ułożone na żwirze.

Górne końce obróbek elementów muszą być wodoszczelne i odporne na działania wysokich i niskich temperatur, promienie UV, czy czynników mechanicznych. Uszczelnienie musi wychodzić minimum 15 cm powyżej wierzchu warstwy wegetacyjnej, jednak ze względu na nawiewanie śniegu zaleca się, żeby było to nie mniej niż 30 cm. Jeżeli na dach zielony prowadzą drzwi, możliwe jest skonstruowanie progu drzwiowego, którego wysokość sięga 5 cm, przy zagwarantowanym swobodnym odpływie wody z pasa przydrzwiowego. Pamiętaj, że warstwę hydroizolacji mogą uszkodzić dylatacje pokryte warstwą wegetacyjną, dlatego należy tego unikać.

Co jeszcze jest ważne?

Zwróć uwagę na to, żeby korytka odwadniające i wypusty były rozmieszczone w sposób, który umożliwia skuteczne odprowadzanie wody podczas obfitych opadów. Nad każdym korytkiem trzeba zamontować studzienkę kontrolną, która pozwala na oczyszczenie odpływu. Dodajmy, że minimalna średnica rury spustowej grawitacyjnego odpowietrzenia powinna wynosić 150 mm lub 50 mm przy ciśnieniowym systemie. Jeśli w tym celu stosujesz rynny, pamiętaj o systemowych rozwiązaniach krawędziowych stabilizujących warstwy połaci przy okapie. Przy intensywnym zazielenieniu i niskiej attyce lub znacznym zróżnicowaniu poziomów roślinności, niezbędne są dodatkowe żelbetowe ścianki oporowe.

Pielęgnacja dachu zielonego – co warto wiedzieć?

Dachy zielone wymagają intensywnej pielęgnacji. Te ekstensywne są łatwiejsze do zadbania, jednak nie mogą być całkowicie pozostawione bez opieki. Ważne jest przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa. W tym celu stosuje się na przykład mocowanie lin zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Zobacz przykładowe produkty:

Zobacz również inne artykuły poradnikowe:

Poradnik