Blog

3 października 2020

Czym jest dach pilasty?

Przy projektowaniu obiektów przemysłowych jak np.: hale magazynowe czy produkcyjne ważną kwestią jest określenie konstrukcji, typu, parametrów dachu. Ważnym jest również zadbanie o jego właściwą hydroizolacje i zabezpieczenie przed działaniem niszczących czynników zewnętrznych. Inwestor decyduje, czy dach będzie płaski, czy spadzisty, konstrukcja żelbetowa czy drewniana. O doborze rodzaju dachu decyduje m.in.:

• przeznaczenie obiektu;

• obecność poddasza użytkowego,

• rozpiętość dachu,

• kształt budynku;

• zakładane obciążenia więźby i rodzaj oraz ciężar pokrycia dachowego,

• wysokość krokwi.

Jednym z rodzajów dachów jest dach pilasty, inaczej zwany dachem szwedowym lub zębatym. Może wchodzić zarówno w grupę dachów jedno- jak i dwuspadowych, usytuowanych w rzędzie, jeden za drugim. Dach ten wykorzystywany jest przede wszystkim w pokryciu obiektów i budowlach przemysłowych. Najczęściej spotyka się szereg dachów dwuspadowych o połaciach nachylonych pod różnymi kątami. Jest to więc kilka dachów w ciągu, których przekrój poprzeczny jest linią zębatą. Jego konstrukcja z boku przypomina więc brzeszczot piły. Zazwyczaj w modelu pilastym dachy mniej strome tworzą przykrycie, natomiast w połaciach bardziej stromych umieszczone są okna. Rzadziej spotyka się dach pilasty składający się z kilku dachów jednospadowych.

Dach pilasty, jako zbiór dachów jedno- lub dwuspadowych

Ustaliliśmy, że dach pilasty może stanowić zespół dachów jedno- lub

dwuspadowych. Warto więc po krótce je scharakteryzować:

Dach dwuspadowy – zwany jest też siodłowym lub szczytowym; posiada dwie połacie, dwa okapy i jedną kalenicę; ma ściany szczytowe, które mogą być przykryte pokryciem lub wznosić się ponad nie. Jest prostą i łatwą do realizacji konstrukcją, której dużą zaletą jest też materiałooszczędność przy realizacji prac pokryciowych. W zależności od indywidualnego projektu i stopnia pochylenia połaci, dach ten może wznosić się nad poddaszem użytkowym lub nieużytkowym.

Dach jednospadowy – zwany jest też inaczej dachem pulpitowym, przypomina wyglądem dach płaski. Charakteryzuje się tym, że posiada tylko jedną połać, jeden okap i jedną kalenicę. Tylna ściana budynku zwana jest pulpitową, boczne – szczytowymi. W zależności od konstrukcji, ściany te mogą być przykryte dachem lub wystawać ponad pokrycie. Jest również znakomitym rozwiązaniem dla obiektów wolnostojących, ale długich i wąskich, przybudówek, w przypadku których zastosowanie innej konstrukcji pokrycia jest znacznie utrudnione.

Pamiętaj o odpowiedniej hydroizolacji dachu pilastego

Dachy pilaste często wykorzystywane są także, jako dachy popularnych obecnie konstrukcji lekkich, jak hale stalowe. Pamiętajmy, że obiekty przemysłowe to zazwyczaj dachy wielkopowierzchniowe, z rozbudowaną infrastrukturą teletechniczną na pokryciu dachowym. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dachu przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV oraz wodą i wilgocią. Nowoczesnym i efektywnym rozwiązaniem są płynne membrany żywiczne, poliuretanowe, dedykowane zwłaszcza dla obiektów przemysłowych. Polecamy system Hyperdesmo, czyli jednolitą, bezszwową i elastyczną powłokę hydroizolujacą dachy przemysłowe i nie tylko. Membrana odporna jest na trwały kontakt z wodą, łatwa w aplikacji, wiązanie następuje w wyniku reakcji z wilgocią powietrza. Elastyczna powłoka ma dobre parametry mechaniczne, chemiczne, temperaturowe. Silnie wiąże się z praktycznie każdym typem podłoża.

Zobacz również inne wpisy oraz produkty:

Poradnik