Blog

14 października 2020

Co to jest rozpiętość konstrukcji dachu?

Co to jest rozpiętość konstrukcji dachu? Jak definiujemy ten termin? Jakie jest jego znaczenie?

Rozpiętość konstrukcji dachu definiujemy, jako odległość między dwoma najbliższymi punktami podparcia, czyli punktami w których danych element, czyli konstrukcja wspornicza dachu styka się z podporą, np.: z ścianą tylną.

Jest to termin istotny z punktu widzenia prawa budowlanego. Dla przykładu budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m nie wymagają pozwolenia na budowę. Z kolei stanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego – w myśl przepisów budowlanych – jest wymagane przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają elementy konstrukcyjne o rozpiętości 12 m i większej.

Z punktu widzenia przepisów budowlanych termin rozpiętość konstrukcji dachu jest więc istotny.

Pojęcie to nie jest wprost zdefiniowane w Prawie budowlanym, aczkolwiek wiele interpretacji przyjmuje, że jest to odległość między osiami budynku, środkiem ścian. Zaś jednym z elementów konstrukcyjnych budynku jest omawiany dach lub stropodach. Rozpiętość konstrukcji lub elementów konstrukcyjnych to więc inaczej ich szerokość.

Zagadnienia związane z konstrukcją dachu, czyli krótkie vademecum konstrukcji dachu

Zajmując się kwestią dachu nie sposób nie wspomnieć o innych istotnych terminach. W przypadku powszechnego dachu spadzistego konstrukcją dachu jest więźba dachowa. Jej elementy to:

• belka podwalinowa – belka na stropie, na której opierają się słupy w dachu o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej;

• dźwigar – prefabrykowany element konstrukcyjny z klejonych płyt OSB lub z desek połączonych łącznikami stalowymi;

• jętka – pozioma belka łącząca pary krokwi w około 1/3 ich długości mierzonej od szczytu. Pełni funkcję podpory pośredniej zwiększającej nośność krokwi. Jętki mają zwykle przekrój taki jak krokwie, ale można też na nie używać cieńszych desek przybitych obustronnie do krokwi. Jętka musi mieć dostateczną sztywność, dlatego jeśli jest wykonana z desek, trzeba w odstępach ok. 1 m wstawić między nie klocki usztywniające;

• kleszcze – deski grubości 25–35 mm spinające krokwie w konstrukcjach płatwiowych. Montuje się je na poziomie płatwi; ich zadaniem jest niedopuszczenie do rozsunięcia się krokwi;

• krokiew – ukośna belka konstrukcji dachowej. Rząd krokwi połączonych parami na górze tworzy górną linię dachu nazywaną kalenicą. Krokwie mają przekrój prostokątny o stosunku szerokości do wysokości około 1:2. W załamaniach wklęsłych (koszach) połaci dachowej montuje się krokwie o większym przekroju nazywane krokwiami koszowymi;

• krawężnica – narożna krokiew umieszczona na wypukłym załamaniu połaci dachowej;

• kulawka – krokiew o zmniejszonej długości łącząca krawężnicę lub krokiew koszową z murłatą;

• miecze – skośnie ustawione belki, łączące słupy z płatwiami, zmniejszające rozpiętość płatwi i usztywniające więźbę dachową w kierunku podłużnym;

• murłata – pozioma belka o przekroju kwadratowym zamocowana do ścian i służąca jako oparcie krokwi, które łączy się z nią na zaciosy lub łączniki stalowe;

• płatew – pozioma belka podparta słupami, na której – mniej więcej pośrodku swej długości – opierają się krokwie. Płatwie wykonuje się z krawędziaków o przekroju kwadratowym lub – jeśli mają przenosić duże obciążenia – ze stalowych belek dwuteowych;

• wiatrownica – to deska (czasami też profilowana blacha brzegowa) mocowana ukośnie do krokwi od spodu, zapobiegająca podrywaniu pokrycia na krawędzi dachu.

Co na dach? Co zabezpiecza konstrukcję dachu spadzistego jak i płaskiego?

Warto pamiętać, że proces układania dachu jest bardzo wymagający. Dach wymaga szczególnego zabezpieczenia. Jednym z jego elementów jest membrana dachowa. Warto w tym zakresie pamiętać o nowoczesnych rozwiązaniach, jakim są produkty żywiczne hydroizolacyjne.

Płynne membrany hydroizolacyjne systemu HYPERDESMO, czyli jedno- i dwuskładnikowe poliuretanowe membrany dachowe to bardzo dobry wybór. Produkty charakteryzuje wysoka odporność mechaniczna, termiczna, chemiczna, UV oraz na inne czynniki środowiskowe. Produkt ten nadaje się zarówno do dachów skośnych, jak i płaskich. Gwarantuje niezawodną izolację i ochronę przed wodą opadową.

Zobacz również inne wpisy blogowe:

Poradnik