Blog

5 grudnia 2020

Co ile podparcie płatwi?

Płatwie są niezwykle ważnym elementem konstrukcyjnym dachu, zwiększającym jego nośność. Wyróżniamy następujące rodzaje tych płatew:

  • Kalenicową, mocowaną na szczycie konstrukcji (wyznacza szczytową krawędź dachu)
  • Pośrednią, umiejscowioną na krawędziach dachu, równolegle do linii płatwy kalenicowej
  • Stopową, opartą na stropie.

Płatwie podpierane są przez pionowo ustawione słupy, a także miecze, mocowane pod kątem do płatwy pośredniej. Równie istotnym elementem są kleszcze, stanowiące podporę dla płatew oraz krokwi. W ten sposób uzyskuje się większą sztywność całej konstrukcji, która znacznie zyskuje na wytrzymałości, co ma szczególne znaczenie podczas wietrznej pogody. Należy mieć na uwadze, że ze względu na znaczne obciążenia, płatwie muszą charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Specjaliści wskazują, że ich wysokość powinna zawierać się w przedziale 16-22 centymetry, zaś szerokość od 12 do 16 centymetrów, przy czym ustawiane są one względem pionu dłuższym bokiem.

W jakiej odległości mocuje się podparcie dla płatwi?

W przypadku dachów skośnych, zarówno jedno- jak i dwuspadowych najczęściej stosuje się więźbę płatwiowo-kleszczową, która może być stosowana w przypadku konstrukcji o rozpiętości do nawet 16 metrów. Należy jednak zwrócić uwagę na rozpiętość wiązarów, gdyż wtedy dobiera się pozostałe elementy konstrukcyjne. Jeżeli wynosi ona od 7,5 do 9 metrów, wtedy stosujemy jedną płatew podpartą na jednym słupie umieszczonym w jej środkowym punkcie. Jednak jeżeli ta wartość zawiera się w przedziale od 9 do 12 metrów, wtedy konieczne jest zastosowanie dwóch płatwi, podpartych dwoma słupami.

Jak prawidłowo przymocować podparcie płatwi?

Do łączenia elementów podpierających płatwie stosuje się między innymi wkręty, jednak konieczne jest ich umiejscowienie w taki sposób, aby poszczególne części nie przesuwały się względem siebie. Można wykorzystać także czopy ciesielskie, które pozwalają mocować elementy na podobnej zasadzie, jak puzzle, dobrze sprawdzą się również śruby ściskające, ułatwiające położenie poszczególnych części, na przykład mieczy mocowanych do słupów oraz płatew.

Zobacz także inne artykuły:

Poradnik