Blog

28 września 2020

6 najczęstszych awarii dachu, czyli newralgiczne punkty dachu, które są najbardziej narażone na usterki

Awarie dachów mogą dotyczyć różnych materiałów ich wykonania. Najogólniej przyczyny awarii dachu możemy podzielić na:

– spowodowane czynnikami atmosferycznymi, jak np.: silne wiatry, huragany, opady, zmienne temperatury, promieniowanie słoneczne itp.;

– błędy konstrukcyjne, dekarskie, np.: wadliwe uszczelnienie włazów czy okien dachowych, niewykończenie izolacji wokół wypustów dachowych, nie wygładzenie izolacji w narożnikach itp.;

– wadliwe elementy budowlane, np.: uszkodzenia folii dachowych;

– starzenie się materiałów budulcowych.

Jakie są objawy awarii dachu?

Pojawiają się zawilgocenia i wykwity na ścianach, wewnątrz budynku. W pierwszej kolejności dotyczą poddasza. Wilgoć i woda zaczynają rozprzestrzeniać się wewnątrz budynku, wnikają w ściany, w konstrukcję obiektu i jego materiały budulcowe, zmniejszając tym samym jego żywotność i wytrzymałość.

Ranking 6 najczęściej pojawiających się usterek dachu

Problemy z dachem najczęściej dotyczą:

1. Membrany dachowej, która może być naruszona już w trakcie transportu i budowy dachu. Z biegiem czasu woda zacznie przeciekać szczelinami;

2. Lukarny, czyli pionowych okien na dachu, na styku okna i dachu mogą pojawić się nieszczelności. Silny deszcz, a także zalegający śnieg mogą powodować przecieki;

3. Okolic komina na połaci dachowej to także miejsca szczególnie narażone na awarie. Problem może być słabe uszczelnienie szczeliny pomiędzy kominem a pokryciem lub jego powolna degradacja;

4. Kosza dachowego, który jest najbardziej narażony na działanie zalegającego śniegu.

5. Braku właściwej wentylacji , co powoduje, że gromadzi się woda na izolacji, a z biegiem czasu przestaje ona spełniać swoje zadanie. Może także powodować nawet osłabienie więźby dachowej;

6. Nieprawidłowo wykonanych okapów i kalenicy – podczas silnych deszczów woda z okapu może trafiać na elewację. Wówczas na elewacji pozostaną brzydkie zacieki. Źle zamontowane rynny również mogą być przyczyną złego odprowadzania wody.

Odpowiednia hydroizolacja dachu, jako odpowiedź na najczęstsze awarie dachu

W zakresie hydroizolacji dachów wykonanych z różnych materiałów rekomendujemy płynną membranę opartą na bazie żywic syntetycznych. Jej zaletą jest szybka aplikacja z użyciem pędzla, wałku czy natrysku, nawet na starych połaciach dachowych. Doskonale uszczelnia poszycie, tworząc jednolitą, bezszwową powłokę, odpowiednio elastyczną, odporną mechanicznie i pod kątem warunków atmosferycznych. Membrana ta poprawia nie tylko fizyczne właściwości poszycia dachowego, ale także jego estetyczny i wizualny aspekt. Polecamy zwłaszcza system membran dachowych z żywicy poliuretanowej Hyperdesmo.

Przeczytaj również inne artykuły:

Poradnik