Blog

5 lipca 2021

Stopnie szczelności pokrycia – co o nich decyduje?

Jeśli chodzi o izolacyjność oraz szczelność całego pokrycia dachowego, są one zależne od rodzaju warstwy wstępnej i sposobu jej ułożenia. Zakres i sposób szczelności stopniuje się natomiast ze względu na kąt nachylenia połaci. Ta teoria techniki dachowej wiąże się z funkcjonującymi od dawna stopniami szczelności, które są podane w odniesieniu do dachówek. Ma to na celu określenie materiałów uszczelniających i sposobu ich użycia w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej.

Jakie wyróżniamy stopnie szczelności pokrycia?

Zdecydowanie warto przedstawić tu zestawienie stopni i klas szczelności. W tym celu posłużymy się porównaniem materiałów uszczelniających oraz tym, do jakich kategorii zostały przyporządkowane.

1. Uszczelnienie wiszące:

– stopień szczelności: I

– klasa szczelności: 6

2. Uszczelnienie sztywne z zakładkami lub felcem:

– stopień szczelności: II

– klasa szczelności: 5

3. Uszczelnienie sztywne zgrzane lub sklejone:

– stopień szczelności: III

– klasa szczelności: 4

4. Deszczoszczelny dach spodni:

– stopień szczelności: IV

– klasa szczelności: 2

5. Wodoszczelny dach spodni:

– stopień szczelności: V

– klasa szczelności: 1

Jak stopniuje się szczelność pokrycia dachów z dachówek?

Dla szczelności dachu z dachówek ważne jest to, jak ułożona jest warstwa wstępna – uszczelniająca. Mniejszy kąt nachylenia oznacza, że musi być ona szczelniejsza dla podwianych opadów. W związku z tym jej stopniowanie wygląda tak:

– uszczelnieniem bazowym jest folia (FWK) lub membrana wstępnego krycia (MWK) rozpięta luźno na krokwiach, natomiast nad nią mocowane są kontrłaty i łaty,

– wyższy stopień to folia lub membrana wstępnego krycia ułożone na sztywnym podłożu, którym może być wełna bądź poszycie,

– szczelniejsza jest z kolei warstwa FWK lub MWK leżąca na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładami między poszczególnymi warstwami,

– wyższy stopień osiągniesz, jeśli do powyższego ułożenia dodasz uszczelnienie kontrłatą,

– kolejny stopień to wykonanie warstwy wstępnej z materiałów odporniejszych na działanie wody, czyli na przykład folii EPDM, PCW, papy, które leżą na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładami między poszczególnymi pasmami z uszczelnioną klejem kontrłatą,

– najwyższy stopień to natomiast warstwa z folii EPDM lub papy (dwie warstwy) leżących na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładami między poszczególnymi pasmami i uszczelnioną kontrłatą tak, że leży ona pod dodatkową warstwą folii lub wierzchnią warstwą papy.

O co chodzi z kątem nachylenia połaci?

Kąt nachylenia połaci to podstawowe kryterium, które określa sposób warstwy uszczelniającej. Warto wspomnieć, że im jest on niższy tym:

– opady atmosferyczne podwiewane przez wiatr łatwiej przedostają się pod pokrycia,

– powstaje więcej przecieków, ponieważ zamarzanie i topnienie śniegu i lodu trwa dłużej

– wentylacja szczeliny utworzonej przez kontrłaty jest trudniejsza,

– pod pokryciami powstaje więcej skroplin, a te gromadzą się w kontrłatach i łatach.

Oznacza to, że przy niższym kącie nachylenia, warstwa wstępna powinna być szczelniejsza. Czy to jedyne warunki, które tego wymagają? Pamiętaj także o:

– trudnych warunkach klimatycznych,

– wykorzystywaniu poddasza do celów mieszkalnych,

– skomplikowanym kształcie dachu,

– długich krokwiach lub niskim nachyleniu,

– specjalnych wymaganiach lub przepisach, którym podlega budynek.

Jak to jest z blachodachówką?

Jeśli chodzi o dachy z blachodachówki, stopnie szczelności warstwy wstępnej powinno się określać podobnie do tych wykonanych z dachówek. To dlatego, że są one układane na łatach, do których zasady stopniowania szczelności są już opracowane. Powodem takiego stanu rzeczy jest też to, że niezbędny jest spójny system teorii pokryć dachowych. Dzięki temu te same zasady i pojęcia można uznać za uniwersalne dla różnych pokryć.

Zobacz przykładowe produkty:

Przeczytaj inne wpisy poradnikowe:

Poradnik