Blog

25 maja 2021

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Hale basenowe to zazwyczaj obiekty wielkopowierzchniowe, co za tym idzie z dużymi gabarytami powierzchni dachowych. Zazwyczaj są to dachy płaskie, które wymagają zastosowania lekkich materiałów, ale najwyższej jakości. Ważna jest staranność wykonania przykrycia dachu i jego kolejne warstwy. Obiekty basenowe mają specyficzne warunki wewnętrzne, ich dachy narażone są na kondensację pary wodnej, bowiem są to obiekty o dużym poziomie wilgotności.

Jakie parametry klimatu wewnętrznego powinien spełniać obiekt basenowy?

Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów klimatu wewnętrznego w halach basenowych są publikowane przez Polski Związek Pływacki lub w odpowiednich normach obowiązujących w poszczególnych krajach.

Jaki mikroklimat panuje w obiektach basenowych?

Najczęściej w obiektach basenowych przyjmuje się temperaturę powietrza o ok. 2-4°C wyższą od temperatury wody w basenie. W zależności od sposobu wykorzystania obiektu jest to odpowiednio:

• 24-26°C – baseny sportowe,

• 26-28°C – baseny rekreacyjno-sportowe,

• 28-30°C – baseny rekreacyjne,

• 30-32°C – baseny dziecięce.

Kolejną istotną kwestią jest wilgotności powietrza. Obniżona wilgotność pomieszczeń zmniejsza ryzyko wykraplania się pary wodnej na powierzchni elementów konstrukcji hal, jednak przyspiesza parowanie wody, przez co może wywoływać uczucie chłodu u użytkowników. Podwyższona wilgotność powietrza w hali basenu może powodować uczucie duszności oraz obniżać komfort użytkowania (zacieki na powierzchniach przegród budowlanych, zaparowane przeszklenia i elementy okien).

Przyjmuje się, że wilgotność powietrza w halach basenowych] powinna wynosić od 40 do 64% (Polski Związek Pływacki dopuszcza 65%).

Jakie materiały wykorzystuje się na stropodachach basenów, aby sprostały specyficznym warunkom mikroklimatu wewnętrznego?

Najczęściej są to stropodachy płaskie, czyli inaczej dachy płaskie, lekkie konstrukcje, pełne, z warstwą nośną z blach trapezowych. Czasem stosuje się też wentylowane stropodachy szczelinowe.

Warstwy typowego stropodachu płaskiego wentylowanego to:

Stropodach wentylowany składa się z takich warstw jak:

1. Strop.

2. Paroizolacja.

3. Termoizolacja (styropian, piana, wełna mineralna lub różne granulaty).

4. Pustka powietrzna (z otworami lub szczelinami wentylacyjnymi.

5. Konstrukcja nośna pokrycia ułożona ze spadkiem.

6. Pokrycie (uszczelnienie czyli hydroizolacja).

Dla potrzeb hydroizolacyjnych stropodachu płaskiego polecamy zwłaszcza nowoczesne i efektywne rozwiązania jakim są płynne membrany żywiczne, na bazie żywic poliuretanowych. Są one łatwe w aplikacji – wałek lub natrysk, tworzą jednolitą powlokę bez łączeń i spoin, łatwe w konserwacji i utrzymaniu, wytrzymałe, paraprzepuszczalne oraz doskonale hydroizolujące. Nadają się do obiektów wielkopowierzchniowych, jak np.: omawiane obiekty basenowe.

Przeczytaj także inne porady:

Poradnik