Blog

24 maja 2021

Opłacalność wykorzystywania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność wykorzystania chłodnych dachów w polskich warunkach. Czym są tzw. zimne dachy?

Przez chłodne dachy rozumie się dachy pokryte odpowiednim materiałem, wysoce odblaskowym, którego celem jest odbijanie od powierzchni promieni słonecznych, a nie ich absorbowanie i transformowanie na energię cieplną. Dach tego typu potrafi odbić nawet 87% promieni, a tym samym obniża temperaturę pomieszczeń znajdujących się pod dachem, czasem nawet o 10%

Dachy chłodne znajdują zastosowanie nie tylko w klimatach ciepłych, ale także w polskim klimacie umiarkowanym. Jest to efektywny sposób na minimalizowanie zużycia energii. Dachy chłodne nowoczesnej konstrukcji to dwukierunkowy mechanizm – ograniczenie strat cieplnych w miesiącach zimowych i uniknięcie nadmiernych zysków ciepła w miesiącach letnich, a związanych z nagrzewaniem się dachu. Tego typu rozwiązanie to mniejsze koszty związane z użytkowaniem klimatyzacji.

Korzyści finansowe z zastosowania chłodnych dachów

Pomimo, iż największe korzyści dotyczą tych dachów w ciepłych klimatach, to można też zaobserwować wiele zalet w Polsce – w klimacie umiarkowanym jak i chłodnym. Dotyczy to zwłaszcza mocno klimatyzowanych, dużych powierzchni budynków, np.: biurowców, hal, magazynów itp., czyli budynków o dużej powierzchni zabudowy.

Dachy chłodne znajdują opłacalne zastosowanie np.: w przypadku dachów płaskich, wielkopowierzchniowych. Powłoka odbijająca to np.: płynna membrana poliuretanowa, łatwa w aplikacji i zastosowaniu na wspomnianych dachach płaskich.

Dwa główne czynniki, którymi charakteryzują się dachy płaskie to:

• współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (określany również jako refleksyjność lub albedo). Jest to stosunek sumy energii słonecznej padającej na dach do ilości energii przez dach odbitej.

• emisja termiczna, czyli zdolność do odprowadzania zaabsorbowanej energii cieplnej.

Dachy zimne, które znajdują zastosowanie w polskich warunkach charakteryzują się współczynnikiem odbicia promieniowania słonecznego (albedo) co najmniej 0,70 oraz emisją termiczną minimum 0,75 [8].

Chłodne dachy cechują się w tym wypadku wysoką refleksyjnością, co oznacza, że odbijają znaczną część padających promieni słonecznych i w ten sposób oddają energię z powrotem do atmosfery – tylko nieznaczna część promieniowania absorbowana jest jako energia cieplna .

Przykładowo, dla potwierdzenia znaczenia stosowania dachów chłodnych, także w polskich warunkach, szacuje się, że oszczędności energii używanej do chłodzenia powietrza, przy zwiększeniu współczynnika odbicia z istniejącego 0,10-0,20 do 0,60 mogą wynosić nawet 20%.

Dodatkowo stosowanie chłodnych dachów wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), co również jest korzystne dla Polskich warunków klimatycznych.

Zobacz również inne wpisy:

Poradnik