Blog

2 czerwca 2021

Jak wybrać łączniki do montażu na dachach płaskich?

Łączniki stanowią niezwykle ważny element konstrukcyjny dachu płaskiego. Ich zadaniem jest zabezpieczenie pokrycia dachowego przed działaniem wiatru, a także łączenie i mocowanie różnych warstw pośrednich dachu jak np.: termoizolacja, hydroizolacja czy paraizolacja.

To co najważniejsze przy doborze łączników do dachu płaskiego to:

– rodzaj podłoża konstrukcyjnego. Dla przykładu może to być: blacha, beton czy drewno. Dla każdego z podłoża istnieją inne zalecenia montażowe i w zakresie łączników dachowych;

– dopuszczalna głębokość montażu w ramach konstrukcji dachu, nie mogą wychodzić poza konstrukcję;

– wymiary sprecyzowane i podane przez producenta łączników;

– zgodność z projektem technicznym dla danego obiektu budowlanego;

– zgodność z normami i przepisami technicznymi;

– kompatybilność z materiałami użytymi do hydroizolacji i termoizolacji;

– wytrzymałość konstrukcji dachowej;

– nośność łącznika;

– konieczne rozmieszczenie łączników na powierzchni dachu płaskiego;

– siły ssania wiatru;

– praca poszycia dachowego;

– zabezpieczenie antykorozyjne i inne.

Dobór odpowiedniego systemu zamocowania zależy od podłoża konstrukcyjnego, którym może być: blacha, beton bądź drewno. Dla każdego typu podłoża istnieją stosowne zalecenia montażowe. Dodatkowo przy osadzaniu łączników dachowych należy używać odpowiedniego sprzętu montażowego.

Dobierając odpowiednie łączniki do dachu płaskiego warto po krótce zdefiniować najważniejsze pojęcia:

1. Dach płaski – dach, którego kąt pochylenia połaci nie przekracza 5° tj. około 9% (według normy PN-EN 1991-1-4:2008).

2. Termoizolacja – warstwa materiału o małej przewodności cieplnej, której zadaniem jest izolacja termiczna (cieplna) obiektu.

3. Hydroizolacja – warstwa materiału izolującego, którego zadaniem jest ochrona przed wilgocią elementów, które zabezpiecza.

4. Łącznik – łączy ze sobą elementy z tych samych bądź różnych materiałów. Jest elementem konstrukcji, który praktycznie nie powinien ulegać odkształceniom i przemieszczeniom pod wpływem działania sił. Łącznik może stanowić połączenie gwintowe, nitowe, zgrzewane, spawane lub w postaci kształtownika. Łącznik mocujący powinien być zaprojektowany na podstawie obliczeń statycznych i zabezpieczony antykorozyjnie.

5. Łącznik dachowy – zestaw składający się z dwóch lub trzech części: elementu dociskowego, którym może być tworzywowa tuleja z kołnierzem lub stalowa podkładka dociskowa, oraz elementu kotwiącego, którym może być łącznik samowiercący, samogwintujący, wbijany lub rozporowy.

Jaka norma wskazuje na zasady doboru łączników do dachów płaskich?

Norma PN-EN 1991-1-4:2008 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru” oraz norma PN-77/B-02011 mają status Polskiej Normy i stanowią istotne przepisy i wytyczne w zakresie oddziaływania wiatru na różne obiekty budowlane i ich elementy, w tym na dachy płaskie.

Mowa w nich m.in. o tak istotnych czynnikach doboru łączników do dachów płaskich jak:

– prędkość wiatru otocznia bazowa i średnia;

– zależność wysokości obiektu od otwartości terenu;

– usytuowanie w pobliżu innych konstrukcji budowlanych.

Będąc przy temacie dachów, warto wspomnieć o płynnych membranach Hyperdesmo, które są doskonałym rozwiązaniem w zakresie uszczelniania, czy renowacji pokryć dachowych. Posiadają bardzo pochlebne opinie i mają doskonałe właściwości.

Przeczytaj również inne wpisy blogowe:

Poradnik