Blog

3 stycznia 2019

W jakim celu stosuje się masę hydroizolacyjną do fundamentów?

W jakim celu stosuje się masę hydroizolacyjną do fundamentów? 

Masy hydroizolacyjne do fundamentów są jednym ze środków do tworzenia szczelnej powłoki przeciw wilgoci na fundamentach. Ma to ogromne znaczenie dla całego budynku. Odpowiednio dobrana masa hydroizolacyjna do fundamentów zapobiega także osadzaniu się wilgoci na ścianach budynków, gdyż warstwa preparatu nie dopuszcza jej do najniższych partii budynku, która mogłaby przenosić się na wyższe wysokości. Dzięki temu możemy uniknąć pogorszenia się warunków termoizolacyjnych, a także pojawienia się z czasem pleśni na ścianach, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie.

Pochodne ropy naftowej wykorzystywane do produkcji mas hydroizolacyjnych do fundamentów 

W procesie przetwórstwa ciekłej kopaliny, do których zaliczana jest ropa naftowa powstają substancje licznie wykorzystywane w przemyśle. Wśród nich wymienia się między innymi asfalt oraz mieszaninę substancji organicznych, zwaną potocznie bituminem. Stosuje się je do produkcji mas hydroizolacyjnych do fundamentów, choć kojarzymy je przede wszystkim z tworzeniem nawierzchni dróg. Wymienione powyżej substancje wykorzystywane w masach hydroizolacyjnych do fundamentów nadają im znacznej odporności na wodę, dlatego sprawdzają się w ochronie dolnych partii budynków przed wilgocią. 

Najczęściej wykorzystywane rodzaje mas hydroizolacyjnych do fundamentów 

Na rynku obecnych jest wiele produktów przydatnych do ochrony fundamentów przed wilgocią. Chętnie wykorzystywane są masy hydroizolacyjne do fundamentów, które w łatwy sposób aplikuje się na poszczególne elementy konstrukcyjne. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych mas hydroizolacyjnych do fundamentów są preparaty bitumiczne i asfaltowe, które mogą być aplikowane nawet od 2 do 3 razy, tworząc tym samym kilkuwarstwową ochronę fundamentów. Oprócz nich stosuje się także masy hydroizolacyjne do fundamentów tworzone w oparciu o mieszanki polimerowo-bitumiczne, hybrydowo-mineralne, a także specjalnie modyfikowany asfalt.

Stopnie izolacji budynków przed wilgocią, które wymagają zastosowania mas hydroizolacyjnych do fundamentów 

Masy hydroizolacyjne do fundamentów wykorzystuje się do zabezpieczenia dolnych partii budynku osadzonych w gruncie. Możemy wyróżnić trzy główne stopnie izolacji: 

– lekką, która dotyczy gruntów wilgotnych, ale dobrze przepuszczalnych 

– średnią, przeprowadzoną w przypadku miejsc, gdzie okresowo dochodzi do podnoszenia się wód gruntowych 

– ciężką – zalecana jest na ziemiach gliniastych oraz tam, gdzie może dochodzić do znacznego podnoszenia się wód gruntowych. 

Rodzaj zastosowanych produktów do hydroizolacji fundamentów musi być skonsultowany ze specjalistami geotechniki, którzy określą rodzaj gruntu i stopień ich wilgotności oraz stopień podnoszenia się wód gruntowych. 

O czym należy pamiętać przed nałożeniem masy hydroizolacyjnej na fundamenty? 

Masy hydroizolacyjne do fundamentów nanosi się na wylane elementy stanowiące podstawę konstrukcyjną dla całego budynku. Niektóre rodzaje mas hydroizolacyjnych do fundamentów można nanosić na lekko wilgotne elementy, co pozwala nieco skrócić czas prac przeznaczony na stworzenie hydroizolacji. W pozostałych przypadkach przed nałożeniem masy zaleca się gruntowanie fundamentów, co pozwoli na zwiększenie chłonności preparatu. 

Poradnik