Blog

30 listopada 2019

Produkcja żywicy poliuretanowej – czym jest, jak powstaje, co się za nią kryje?

Produkcja żywicy poliuretanowej to proces wytworzenia substancji o konsystencji płynnej, półpłynnej lub miękkiego ciała stałego, wytworzonego w drodze polimeryzacji, polikondensacji lub poliaddycji, będącego mieszaninami prepolimerów (głównie oligomerów i polimerów) zawierających reaktywne grupy funkcyjne, które umożliwiają dalsze prowadzenie polireakcji bądź sieciowania. Inaczej ujmując proces produkcji żywicy poliuretanowej można go określić, jako wspomnianą polimeryzację wielofunkcyjnych izocyjanianów z poliolami. Można więc założyć, że jest to proces ściśle chemiczny, w którym zachodzą odpowiednie reakcje i wiązania.

Połączenie tych dwóch składników – o których mowa powyżej –  faktycznie prowadzi do żelowania się substancji i utwardzania w postaci żywicy. W trakcie procesu produkcji żywicy poliuretanowej zmieszane substancje grzeją się – wskutek działania poliolu, który jest alkoholem oraz izocyjanianu. 

Produkcja żywicy poliuretanowej nawiązuje do naturalnej żywicy obserwowanej w naturalnym świecie i jej produkcji w przyrodzie

Żywica naturalna od zawsze stanowi swoiste lekarstwo na rany drzew. Zasklepia i leczy pęknięcia kory drzew, ma właściwości regeneracyjne i zespalające. Właśnie na tych właściwościach bazuje żywica sztuczna jaką jest żywica poliuretanowa. Świat nauki powielił i przeniósł funkcjonalność żywicy naturalnej na sztuczny twór, który obecnie ma szerokie zastosowanie. 

Produkcja żywicy poliuretanowej ma szerokie znaczenie w branżach przemysłowych. Żywice poliuretanowe są przede wszystkim składnikami klejów, farb, mas uszczelniających, fug, membran, posadzek, kompozytów itp. Znalazły szerokie zastosowanie w branży budowlano-remontowej . Po wspomnianym procesie „usieciowaniu” żywice syntetyczne są materiałami konstrukcyjnymi o bardzo rozległych właściwościach. 

Produkcja żywicy poliuretanowej przybiera zwyczajowo dwie postacie:

– Wykorzystanie wprost – otrzymanej po procesie produkcji żywicy –  postaci, po zmieszaniu wyłącznie z wypełniaczami;

– Wykorzystanie żywicy po zmieszaniu z odpowiednimi związkami chemicznym (utwardzaczami), gdy zachodzi wspomniane reakcja sieciowania. Efekt: tworzywa sztuczne o różnych, potrzebnych w świecie właściwościach.

Produkcja żywicy poliuretanowej i jej właściwości

Produkcja żywicy poliuretanowej coraz częściej wykorzystywana jest zarówno w przypadku  pomieszczeń przemysłowych, komercyjnych, oraz prywatnych, a także do tworzenia systemów hydroizolacyjnych budynków (ścian, dachów czy fundamentów). Te dwa zastosowania żywicy poliuretanowej w obecnym świecie zyskały na znaczeniu i doceniane są przez naukowców, budowlańców i projektantów, jak i samych użytkowników produktów żywicznych. Produkcja żywicy poliuretanowej wzrasta z roku na rok. 

Proces produkcji żywicy poliuretanowej  zapewnia produktowi pozyskanie cennych walorów, które przekładają się nade wszystko na jej wytrzymałość, moc, twardość i odporność na różne czynniki niszczące. To wszystko z kolei rzutuje na produkt, w składzie którego znajduje się żywica poliuretanowa.

Podsumowując, produkcja żywicy poliuretanowej daje efekt w postaci produktu o następujących, głównych właściwościach:

– wysokiej wytrzymałości mechanicznej; 

– właściwościach mostkowania, elastycznego wypełniania, łączenia i klejenia różnych materiałów

– odporności na czynniki chemiczne;

– odporności na różnorodne warunki atmosferyczne, temperaturowe;

– plamoodporności; 

–  efekcie braku żółknięcia, odporności na promieniowanie UV;

 – szczelności na wszelkie płyny, wodoodporności; 

– możliwości położenia bez dylatacji, stworzenia powierzchni bez żadnych spoin; opcja jednolitej i gładkiej powłoki; 

– sprzyjający alergikom i astmatykom, w 100% ekologiczna masa, nietoksyczna, nieszkodliwa w procesie produkcji i użytkowania;

–  bardzo higieniczny, łatwy w utrzymaniu czystości i konserwacji;

 – odporny na zmieniające się warunki atmosferyczne, na wahania temperaturowe; 

– odporny na intensywne użytkowanie, nacisk i obciążenie, zdatna do eksploatacji przy dużym ruchu pieszym i kołowym, maszyn i urządzeń i wiele innych.

Zobacz także:

Poradnik