Blog

21 kwietnia 2021

Jakie są rodzaje stropodachów?

Stropodach jest konstrukcją płaską, która ma dwojakie zadanie – pełni funkcję stropu oraz zwieńczenia całego budynku. Jest to zatem element, który odpowiada za skuteczną ochronę całego budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, głównie wilgocią pochodzącą z opadów oraz utratą ciepła wytworzonego do ogrzania obiektu. Określa się je jako układy wielowarstwowe, gdyż całość musi stanowić kompleksową ochronę w odniesieniu do wspomnianych powyżej czynników.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że płaskie połacie o kącie nachylenia pomiędzy 0 a 5 stopni nie są jednorodne, bowiem w zależności od projektu ich konstrukcja oraz układ poszczególnych warstw może się zasadniczo różnić. Zależy to od sposobu użytkowania budynków, typu konstrukcji, jak i od warunków panujących w danym rejonie geograficznym naszego kraju. Szczegółowo rodzaje stropodachów opisujemy w najnowszym artykule, dlatego zachęcamy do lektury.

Typy konstrukcji stropodachów

Stropodachy zaliczane są do dachów płaskich – wyróżnić możemy kilka rodzajów tego typu konstrukcji:

• W zależności od zastosowanego ocieplenia:

o Stropodachy nieocieplane stosowane w budynkach, którym nie są stawiane wymogi w zakresie energii cieplnej. Mowa tutaj o garażach, ale także magazynach, gdzie nie ma konieczności stosowania warstwy izolacyjnej.

o Stropodachy ocieplane, wykorzystywane głównie w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej, gdzie konieczne jest zapewnienie osobom przebywającym w takich obiektach komfort cieplny. Stosowane są tutaj warstwy termoizolacyjne w postaci wełny mineralnej, czy styropianu, pozwalające na zatrzymywanie ciepła w ich wnętrzu.

• W zależności od sposobu użytkowania:

o Stropodachy nieużytkowe pełniące funkcję przekrycia budynku. Nie są one przystosowane do użytkowania, a jedynie do prowadzenia kontroli stanu pokrycia dachowego, czy prowadzenie odśnieżania połaci podczas obfitych opadów śniegu.

o Stropodachy użytkowe – ich konstrukcja przystosowana jest do celów użytkowych. Mowa tutaj między innymi o wykorzystaniu konstrukcji na przykład pod taras. Takie rozwiązania są praktykowane między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie w centrach miast obecne są apartamentowce. Dzięki temu możliwe jest stworzenie miejsca do przebywania na świeżym powietrzu, przy wykorzystaniu dostępnej powierzchni połaci.

o Stropodachy zielone, zarówno intensywne, jak i ekstensywne zyskują na coraz większej popularności, ponieważ wpisują się one we współczesne założenia ekologii. Wygłuszają i znacznie lepiej izolują budynku, ponadto warstwa roślinności wpływa na oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń.

Na każdym rodzaju stropodachu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej warstwy izolacyjnej

Każdy rodzaj stropodachu wymaga zastosowania odpowiedniej hydroizolacji oraz warstwy termicznej (nie dotyczy to stropodachów nieocieplanych). Firma Alchimica specjalizuje się w tworzeniu warstwy chroniącej przed wilgocią na płaskich dachach, zarówno pełnych, jak i na zielonych, dzięki czemu budynek zyskuje odporność na wspomniany powyżej czynnik nawet na 25 lat.

Przeczytaj również inne wpisy:

Poradnik