Blog

27 marca 2021

Jakie elementy dachu najczęściej podlegają naprawie?

Nawet najlepszy dach z czasem ulega uszkodzeniu, co jest normalną cechą każdego materiału. Ogromne znaczenie mają tutaj przede wszystkim warunki atmosferyczne, takie jak opadu deszczu, śniegu i gradu, jak również działanie silnego wiatru oraz nasłonecznienia. Najczęściej naprawie podlegają elementy dachu bezpośrednio wystawione na działanie wspomnianych powyżej czynników. W zależności od rodzaju materiału może on zacząć się kruszyć, łuszczyć, czy utracić swoje właściwości elastyczne. Nawet najlepsze pokrycie, na przykład z dachówki ceramicznej na skutek zdarzeń losowych mogą wymagać zreperowania, aby nie dopuszczać wilgoci do kolejnych, niżej położonych partii dachu. W ostateczności może dojść do zawilgocenia elementów konstrukcyjnych, co wymaga zdecydowanych i odpowiednio dopasowanych działań, aby zminimalizować ryzyko pogorszenia się ogólnego funkcjonowania budynków. Na stan całego dachu wpływa także zastosowana membrana paroprzepuszczalna, jak również praca dekarzy, których nawet niewielkie błędy mogą z czasem doprowadzić do rozszczelnienia pokrycia i zawilgocenia pomieszczeń. Często nie jesteśmy w stanie w 100 procentach wyeliminować czynników wpływających na ujawniane z czasem uszkodzenia, ale możemy znacznie zwiększyć trwałość dachu, dzięki zastosowaniu jednolitych powłok żywicznych. Dobrze powlekają one warstwę pokrycia, gwarantując przy tym skuteczną izolację przed wilgocią.

Materiał powlekający powierzchnię dachu

Najczęściej naprawie podlega materiał tworzący pokrycie dachu. Jest to warstwa zewnętrza, która przyjmuje na siebie działanie wilgoci i innych czynników pogodowych. Za najmniej trwałą uważa się papę, która wymaga stosunkowo częstych napraw, ponieważ działanie promieni słonecznych prowadzi do powstawania pęknięć, przez które przedostaje się wilgoć. Wtedy możemy posłużyć się płynną membraną poliuretanową, aby naprawić zewnętrzną powierzchnię dachu. Uzyskuje się w ten sposób jednorodną powłokę, która blokuje dostęp wilgoci, a przy tym odbija promienie słoneczne, minimalizując tym samym ryzyko dalszych uszkodzeń papy. Z kolei w przypadku dachówek zazwyczaj wymienia się uszkodzone elementy na nowe, przywracając tym samym pełną funkcjonalność pokrycia. Warto zwrócić uwagę również na miejsca złączeń, na przykład pokrycia ze ścianami ogniowymi, świetlikami, rynnami, czy kominkami wentylacyjnymi. Tworzą się wtedy miejsca styku, co po upływie lat może skutkować powstawaniem nieszczelności wymagających naprawy, na przykład z użyciem elastycznych mas dedykowanych konkretnemu typowi pokrycia.

Izolacja przeciwwilgociowa

Nieco rzadziej dokonuje się napraw w obrębie zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej. W tym przypadku uszkodzenia mogą być spowodowane przez ekipę rozkładającą folię, gdy na przykład podczas montażu dojdzie do przerwania ciągłości folii. Może do tego dojść także w przypadku uszkodzenia pokrycia, gdy jego fragment rozerwie znajdującą się pod nim folię. Zachodzi wtedy konieczność dokonania naprawy zerwanego materiału, na przykład z użyciem dedykowanej taśmy, którą nanosi się na miejsce uszkodzenia wraz z odpowiednim zapasem wokół.

Podsumowanie

Do naprawy dachu należy podchodzić kompleksowo – począwszy od procesu identyfikacji uszkodzeń, aż po dobór odpowiedniego materiału naprawczego i wykonanie reperacji. Pamiętajmy, że dwa wspomniane elementy dachu, które najczęściej podlegają naprawie, wpływają na stan całej konstrukcji. Nie należy ignorować nawet drobnych uszkodzeń, ponieważ woda przedostająca się w do elementów konstrukcyjnych może mieć destrukcyjny wpływ na stan techniczny całego budynku.

Przeczytaj również inne artykuły:

Poradnik