Blog

21 marca 2021

Jak usztywnić krokwie?

Konstrukcja oparta na zastosowaniu krokwi wymaga podparcia zwłaszcza w przypadku stwierdzenia, że nie wytrzymuje ona obciążeń wynikających z występowania wielu różnych warunków atmosferycznych, w tym silnych podmuchów wiatru, ale także śniegu. Drugi z wymienionych czynników ma w tym przypadku niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zalegający na dachu śnieg przyczynia się do wyraźnego obciążenia konstrukcji, co jest bardzo niebezpieczne zwłaszcza wtedy, gdy jest on mokry lub zamienia się w lód.

Krokwie wymagają usztywnienia w przypadku stwierdzenia, że ulegają one wygięciu pod wpływem obciążenia lub po kilkunastu latach użytkowania budynku, ale także wtedy, gdy konstrukcja ulegnie miejscowemu uszkodzeniu. Takie działania są niezbędne do przeprowadzenia również w przypadku zmiany pokrycia dachowego na cięższe – konstruktorzy mogą wtedy uznać za konieczne wzmocnienie szkieletu połaci tak, aby była ona wytrzymalsza na obciążenia statyczne oraz działanie różnego rodzaju sił z wielu kierunków. Dotyczy to także sytuacji, gdy zamierzamy przebudować konstrukcję w taki sposób, aby stworzyć dachową lukarnę lub okno, których wielkość będzie większa, niż rozstaw krokwi.

Dwa ostatnie spośród wymienionych przypadków stanowią ingerencję w konstrukcję dachu, dlatego na przeprowadzenie wzmocnienia krokwi chociażby pod stworzone dodatkowe elementy wymaga się uzyskania pozwolenia budowlanego.

W jaki sposób przeprowadza się usztywnianie krokwi?

Krokwie są niezwykle istotnym elementem konstrukcyjnym, który podobnie jak pozostałe części, takie jak jętki, płatwie, czy kleszcze, odpowiadają za nadawanie sztywności szkieletowi dachu, który z jednej strony musi znosić ciężar pokrycia oraz wspomnianych wcześniej czynników atmosferycznych. Najłatwiej można usztywnić krokwie dzięki wykorzystaniu stalowych płaskowników lub desek w formie nakładek mocowanych po obu stronach krokwi, wartym rozważenia jest także zastosowanie płatwi, jeżeli wcześniej konstrukcja ich nie posiadała. Jeżeli konstrukcję zamierzamy przebudować celem stworzenia miejsca pod okno, czy lukarnę, należy wykorzystać tak zwany wymian, który ma za zadanie przenosić obciążenia na pozostałe elementy. Jeżeli stwierdzone zostaną poważne uszkodzenia krokwi, należy je wtedy wymienić na elementy o tej samej nośności i wymiarach.

O stan dachu, w tym krokwi należy zadbać kompleksowo

Ocena stanu konstrukcji dachu jest równie ważna, jak samego pokrycia. Wynika to z faktu, iż w przypadku osłabionych lub uszkodzonych krokwi należy wprowadzić niezwłocznie działania naprawcze, gdyż uszkodzenie szkieletu dachu grozi się zawaleniem. Warto uwzględnić także zastosowanie materiałów aplikowanych na pokrycie, które nie będą obciążać całej konstrukcji, czego świetnym przykładem jest wykorzystanie płynnych membran żywicznych Hyperdesmo, których aplikację prowadzimy między innymi na dachach z blachy obiektów wielkopowierzchniowych. Jest to trwała i cienka powłoka, która skutecznie chroni cały dach przed wilgocią.

Przeczytaj również inne wpisy:

Poradnik