Blog

13 lutego 2021

Jak naprawić dach z onduliny?

Pokrywanie dachów płytami bitumicznymi, zwanymi potocznie onduliną, znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku niewielkich budynków użytkowych, na przykład garaży, czy altanek. Tego typu pokrycie jest częstym zamiennikiem dla szkodliwego eternitu. Tworzywo jest lekkie, ale wytrzymałe. Powstaje z substancji bitumicznych, którym nadaje się formę falistą, co pozwala na swobodne odprowadzanie wody opadowej z powierzchni dachu. Wielu konsumentów ceni je również za łatwy sposób montażu. Ondulina jest wytrzymała przez bardzo długi czas – wielu specjalistów zaznacza, że może być pokryciem dachowym nawet przez 50 lat. Należy jednak podkreślić, że nie jest to materiał „nieśmiertelny”. Działanie silnego nasłonecznienia, ale także opadów śniegu i deszczu doprowadza do powolnej degradacji tworzywa. Ulega stałemu utlenieniu, tracąc swoje właściwości elastyczne, przez co po kilkunastu latach staje się podatna na uszkodzenia. Jak zatem naprawić dach z onduliny?

Odpowiedź na to pytanie zawarliśmy w naszym najnowszym artykule, do którego lektury zachęcamy.

Usuwanie drobnych uszkodzeń

W polskich warunkach klimatycznych dach z onduliny najczęściej ulega uszkodzeniom w wyniku działania gradu, najczęściej zlodowaciałych fragmentów dużej wielkości. Ryzyko ujawnienia się pęknięć jest tym większe, im straszne jest pokrycie. Kruche płyty bitumiczne stają się podatne na tego rodzaju uszkodzenia. Jeśli są one niewielkie, można im zaradzić dzięki wykorzystaniu na przykład taśmy dekarskiej. Przy uzupełnianiu pęknięć dobrze jest zastosować kilkucentymetrowy zapas, ograniczający dostęp wilgoci do miejsca uszkodzenia.

Jak naprawić większe uszkodzenia pokrycia dachowego z onduliny?

Jeżeli dach z onduliny uległ uszkodzeniu w znacznym stopniu, zachodzi wtedy konieczność wymiany całych płyt bitumicznych. Jest to jedyny skuteczny sposób, aby przywrócić pełną funkcjonalność pokrycia dachowego. Co kilka lat warto przeprowadzać kontrolę dachu, dzięki czemu w razie wystąpienia uszkodzeń można przeprowadzić działania zaradcze, ograniczające niszczenie dachu.

Przeczytaj również inne artykuły:

Poradnik