Blog

6 maja 2021

Czy nowy dach można odliczyć od podatku? Czy można skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to ulga przysługująca właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Dokładne wytyczne dotyczące skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przez osoby fizyczne zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26h ustawy).

Katalog wydatków, które podlegają odliczeniu od podatku znajduje się także w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Należy mieć świadomość, że podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna wyłącznie w zakresie tych wymienionych wydatków.

Odpowiadając na pytanie: czy nowy dach można odliczyć od podatku? Tak, wymiana pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem, może stanowić podstawę do skorzystania z ulgi na termomodernizację.

Co do zasady organy skarbowe podzielają interpretację, że wszelkie koszty usunięcia starego dachu i położenia nowego, który to będzie lepiej zatrzymywał ciepło w domu, wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Jakie wydatki podlegają odliczeniu od podatku, w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Całość wydatków poniesionych na usługi i materiały związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystanych do ocieplenia z zewnątrz przegrody budowlanej, związane z ułożeniem nowego pokrycia dachu oraz wymianą rynien i rur spustowych, montażem wyłazu dachowego i kominków wentylacyjnych oraz roboty towarzyszące (np.: montaż szczeliny wentylacyjnej, montaż wieszaków, obłożenie komina spalinowego wełną mineralną, montaż płyt gipsowych) może być odliczona od dochodu.

O czym warto pamiętać korzystając z ulgi termomodernizacyjnej na wymianę dachu?

Inwestycja musi zostać zakończona w ciągu kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik będzie musiał zwrócić ulgę. Ulga termomodernizacyjna przysługuje – tak jak już wspomnieliśmy – jedynie właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Maksymalna kwota do potrącenia to 53 tys. zł.

Sprawdź również inne wpisy:

Poradnik