Blog

9 listopada 2020

Czy można dostać dofinansowanie do wymiany dachu?

W 2023 roku dofinansowanie do wymiany dachu jest przewidziane dla rolników w ramach akcji oczyszczania kraju z azbestu w latach 2009-2032. Akcja ta prowadzona jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obejmuje działania związane z usuwaniem eternitu i innych materiałów zawierających azbest. Jeśli chodzi o unormowania prawne w zakresie możliwych dotacji, dofinansowania, to warto regularnie weryfikować dostępne możliwości w tym zakresie.

Z tego wsparcia mogą korzystać jednak wyłącznie rolnicy i to w zakresie zabudowań służących działalności rolniczej, czyli budynków produkcji rolnej.

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany dachu dla rolnika związany z usuwaniem azbestu?

Maksymalnie można uzyskać kwotę nawet 20.000 zł. Tą kwotę wylicza się mnożąc 40 zł przez powierzchnię dachu (maksymalna to 500m2).

W przypadku domów jednorodzinnych nie ma obecnie przewidzianego dofinansowania na usuwanie azbestu. Warto jednak dopytać się w gminie, starostwie czy urzędzie lokalnym, czy nie korzystają z programów dofinansowujących, co może oznaczać np.: obowiązek odbioru i utylizacji azbestu na składowisku materiałów niebezpiecznych.

Dofinansowanie do wymiany dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej – czy przysługuje?

Koszty związane z wymianą dachu, to również w dużym stopniu tzw. koszty kwalifikowane w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu możemy uzyskać odliczenie od podatku dochodowego. Warunkiem jest jednak, aby dach został ocieplony. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Koszty kwalifikowane dotyczą w tym przypadku docieplenia przegród budowlanych, w celu zmniejszenia strat energii cieplnej i polepszenia parametrów termicznych obiektu. W przypadku dachu będą to m.in. następujące wydatki: zakup elementów drewnianych oraz wełny do izolacji, membrany izolacji, czy orynnowania, a także prace związane z dociepleniem dachu styropianem. Pamiętajmy, że koszty samego usunięcia starego poszycia nie są kosztami kwalifikowanymi w tej uldze.

Dodatkowo należy wiedzieć, że inwestycja ta musi zostać zakończona w terminie 3 lat od poniesienia pierwszego wydatku na docieplenie dachu.

Szczegóły dotyczące ulgi termomodernizacyjnej, jak otrzymać, komu przysługuje, jak obliczyć itp.. – znajdziemy na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/.

Planując prace związane z remontem dachu, warto mieć na uwadze, iż istniej na rynku innowacyjne rozwiązanie w postaci technologii płynnych membran Hyperdesmo, które powstały na bazie żywic poliuretanowych. Są to środki, które sprawdza się m.in. w przypadku uszczelnienia, czy renowacji pokryć dachowych, jak również jako hydroizolacja dla nowych dachów płaskich. Można je stosować m.in. w przypadku papy, płyt warstwowych, membran PVC i innych. Właściwości produktu sprawia że jest on jeden z najlepszych, dostępnych na rynku. Ponadto jego aplikacja nie wymaga zrywania starego pokrycia dachowego.

Sprawdź również inne wpisy blogowe:

Poradnik