Blog

3 listopada 2016

Renowacja fontanny – jak wykonać hydroizolację w systemie żywic poliuretanowych Hyperdesmo? Casus Miasteczka Wilanów

Oprócz typowych prac hydroizolacyjnych (nowe dachy/renowacja nieszczelnych pokryć dachowych, tarasy/balkony, baseny, zbiorniki wodne itp.), płynne membrany poliuretanowe rodziny HYPERDESMO wykorzystywane są do wielu innych zastosowań, w tym np. hydroizolacji fontann.
W latach 2015/16 przedsiębiorstwo Multi-Tech Piotr Konicki z Pruszkowa wykonało renowację fontann usytuowanych w dziedzińcach apartamentowców w warszawskiej dzielnicy Wilanów.
Na prace renowacyjne składały się następujące etapy:
1. usunięcie starej, nieszczelnej hydroizolacji
2. reprofilacja betonowej niecki fontanny
3. gruntowanie AQUASMART-DUR
4. aplikacja płynnej membrany hydroizolacyjnej HYPERDESMO
5. wykonanie powłoki dekoracyjno-ochronnej AQUASMART TC POOL PROTECT
Sposób wykonania tego rodzaju prac nie różni się w zasadniczy sposób od typowych realizacji z wykorzystaniem płynnych membran poliuretanowych HYPERDESMO.
Ad. 1 i 2
Jeśli przeprowadzona ma być renowacja fontanny, do wykonawcy należy decyzja czy nową hydroizolację systemu HYPERDESMO wykonać na starej powłoce hydroizolacyjnej, czy też należy ją usunąć. Jeśli stara hydroizolacja stabilnie przywiera do podłoża, możliwe będzie jej pozostawienie i wykonanie kolejnych elementów systemu HYPERDESMO na starych warstwach hydroizolacji. W przedstawionym przykładzie Piotr Konicki zdecydował się usunięcie starej membrany i reprofilację podłoża betonowego. Pamiętać jednak należy, że membrany HYPERDESMO są powłokami cienkowarstwowymi i w związku z tym nie zamaskują one większych nierówności i uszkodzeń. Dlatego nawet jeśli nie zdecydujemy się na reprofilację betonu, należy wszelkie pęknięcia i nierówności wypełnić masą poliuretanową HYPERSEAL. Jeśli występują gdzieś kąty proste pomiędzy płaszczyznami, należy je wyoblić poprzez wykonanie fasety przy użyciu tej samej masy.
Ad. 3
Z uwagi na możliwość negatywnego parcia wody od gruntu, w przypadku betonu należy zastosować podkład gruntujący AQUASMART-DUR. Aplikacja standardowym wałkiem z krótkim włosem przy zużyciu 0,5kg/m(w dwóch warstwach po ~0,25kg każda). W ten sposób uzyskamy odporność na negatywne ciśnienie wody.
Ad. 4
Po upływie około 8 godzin od zagruntowania (nie później niż 48 godz.) należy wykonać aplikację membrany hydroizolacyjnej HYPERDESMO w dwóch warstwach po 0,75-0,9kg każda (jeśli stosujemy HYPERDESMO HAA aplikujemy tylko jedną warstwę przy zużyciu 1,5-1,8kg/m2). Na powierzchniach silnie pochyłych stosujemy płynną membranę HYPERDESMO z dodatkiem THIXO-TOOL, która zmieni reologię żywicy poliuretanowej na tiksotropową. W zakresie warunków aplikacji należy przestrzegać wymagań określonych w informacji o systemie HYPERDESMO.
Żywice poliuretanowe dla budownictwa - Alchimica
Ad. 5
Gdy powłoka membrany hydroizolacyjnej ulegnie utwardzeniu, można przystąpić do wykonania ostatecznej powłoki top-coat, tj. AQUASMART TC POOL PROTECT, która nada całości wysokiej odporności na chlor i inne agresywne substancje chemiczne służące do uzdatniania wody. Barwiąc tę żywicę standardowymi pigmentami wodnymi możliwe będzie uzyskanie pożądanego koloru fontanny.
Żywice poliuretanowe dla budownictwa - Alchimica
Inwestor: wspólnota mieszkaniowa
Kategorie

Tagi

Realizacje