Blog

7 stycznia 2018

Naprawa dachu z papy | Wspólnota mieszkaniowa w Gliwicach

W listopadzie 2017 r. zostały zrealizowane w Gliwicach prace renowacyjne dachu papowego w systemie płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo.
Gliwicka wspólnota mieszkaniowa poszukiwała rozwiązania, które zapewni długookresową szczelność dachu przy jednoczesnym rozsądnym koszcie inwestycji, tak aby relacja jakości do ceny była jak najwyższa. Dzięki wysokiej świadomości inwestora w zakresie oczekiwań, w porozumieniu z wykonawcą podjęta została decyzja o wyborzy systemu Hyperdesmo do renowacji dachu papowego.
Aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo - system naprawy dachu z papy Aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo - system naprawy dachu z papy
Aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo - system naprawy dachu z papy Aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo - system naprawy dachu z papy
Aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo - system naprawy dachu z papy Aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo - system naprawy dachu z papy
Inwestor: wspólnota mieszkaniowa
Wykonawca: MM BUD Michał Mańka
Realizacje , ,