Blog

4 listopada 2017

Izolacja mostów, budownictwo drogowe – Hyperdesmo-300

Po trwającej wiele miesięcy procedurze certyfikacyjnej płynna membrana poliuretanowo – polimocznikowa Hyperdesmo-300 uzyskała CE potwierdzające spełnienie wszystkich wytycznych ETAG-033 dla „wyrobów do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszonych w postaci płynnej”.
HYPERDESMO®-300 to jednoskładnikowa, wiążąca w reakcji z wilgocią w atmosferze i podłożu poliuretanowo-polimocznikowa membrana nakładana w formie płynnej, zaprojektowana specjalnie do wykonywania powłok hydroizolacyjnych płyt mostowych. HYPERDESMO®-300 wykazuje właściwości mostkowania pęknięć (zdolność do ponad 500% rozciągnięcia) w szerokim zakresie ekstremalnie wysokich i niskich temperatur, posiada doskonałą odporność na niszczące oddziaływanie substancji chemicznych, w tym chlorków.
Materiał cechuje tiksotropowa reologia umożliwiająca łatwą aplikację na powierzchniach pochyłych i pionowych bez zjawiska ściekania. Produkt zawiera bardzo niską zawartość rozpuszczalników i jest zaklasyfikowany jako niepalny i spełniający standardy non-IMO w transporcie.
Aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym.
Zużycie: +/- 2,5 kg/m2.
 
Izolacja płyt mostów - Hyperdesmo 300
Nowości, Poradnik , ,