Blog

16 listopada 2019

Szlifowanie betonu a posadzka żywiczna

Szlifowanie betonu może mieć wiele zastosowań i może być wykonane różnymi technikami, dając nieco odmienny efekt. Bez wątpienia odpowiednio przygotowane szlifowane podłoże betonowe będzie także stanowiło bardzo duży atut w przypadku   nakładania posadzki żywicznej. Takie podłoże bardzo ułatwia wykonania całego procesu aplikacji posadzki żywicznej, gwarantując także pełne związanie warstw na całej powierzchni. Warto wspomnieć, że najlepszym podłożem pod położenie żywicznej posadzki jest beton właśnie. Jak powinien być on przygotowany? Otóż:

– najlepiej wybrać beton przynajmniej w klasie C16/20 (B20) z zawartością preparatu zapobiegającym skurczowi lub też z zatopioną w betonie siatką przeciwprężną;

– w przypadku świeżo położonego betonu należy odczekać minimum 4 tygodnie przed aplikacją żywicy;

– poziom wilgotności betonu nie przekraczający poziomu 4-5%;

– zatarty na gładko, o odpowiedniej szorstkości w celu zachowania przyczepności;

– powierzchnia betonowa nie powinna zawierać luźnych elementów i zanieczyszczeń, powinna być skrupulatnie odkurzona. 

Czy czynność szlifowania betonu jest konieczna przed położeniem posadzki żywicznej?

Usługa szlifowania betonu to proces pozbywania się wszelkich luźnych elementów podłoża, tzw. mleczka cementowego, czy otwierania porów w posadzce betonowej. 

Szlifowanie betonu to proces, który zdecydowanie warto przeprowadzić przed aplikacją posadzki żywicznej. Można w tym celu użyć szlifierki ręcznej, ale jest to stosunkowo trudny i wymagający proces. W przypadku niewielkich gabarytowo powierzchni jest to możliwe. Jednak, gdy mamy do czynienia z dużą kubaturą  to warto rozważyć profesjonalne usługi szlifowania betonu. W zależności od wielkości powierzchni stosuje się wówczas szlifierkę oscylacyjną do posadzek albo też w przypadku konieczności dogłębnego szlifowania betonu albo jego zerwania – sprzęt z tarczami diamentowymi do betonu. Odpowiednio dobrana gradacja narzędzi diamentowych pozwoli na wystarczające „uszorstnienie” podłoża celem jego przyczepności.

Jakie pozytywne aspekty niesie za sobą usługa szlifowania betonu zastosowana przed położeniem żywicznej masy?

Podsumowując powyższe, przeprowadzenie procesu szlifowania betonu przed aplikacją posadzki żywicznej to uzyskanie następujących efektów:

– uzyskanie odpowiedniej przyczepności podłoża betonowego;

– uzyskanie odpowiedniej równości podłoża;

– uniknięcie odspajania się posadzki;

– wyzbycie się  wszelkich luźnych elementów i mleczka cementowego;

– odpowiednia chropowatość powierzchni betonowej;

– posadzka wolna od zanieczyszczeń;

– wyzbycie się starych powłok jak: klej, farba, masy poziomujące itp.

Zobacz również:

Poradnik