Inne produkty

THIXO-TOOL oraz ACCELERATOR-300A to dodatki do płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo®, ułatwiające ich aplikację na powierzchniach pochyłych i pionowych. Oferujemy również bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy HYPERGLUE TX-40 do klejenia drewna: mozaik parkietowych, płyt wiórowych czy parkietów.

THIXO-TOOL

Dodatek do rozwiązania trudności związanych z aplikacją płynnych membran linii HYPERDESMO® na powierzchniach bardzo pochyłych i pionowych

ACCELERATOR-3000A©

Zaawansowany technologicznie chemiczny akcelerator wiązania, zaprojektowany dla płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo©

AQUASMART THERMO

Jednoskładnikową, opartą na wodzie poliuretanową farbą termoizolacyjną do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

HYPERGLUE TX-40

Jednoskładnikową, opartą na wodzie poliuretanową farbą termoizolacyjną do użytku wewnętrznego i zewnętrznego