Blog

1 grudnia 2021

Kalendarz szkoleń – aplikacja żywic poliuretanowych Hyperdesmo

Przełom października i listopada to ostatni moment gdy warunki atmosferyczne umożliwiają realizację prac z systemami żywic poliuretanowych Hyperdesmo. Nadszedł więc czas na przygotowania do sezonu szkoleniowego!

Podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizujemy osobne szkolenia z zakresu systemu tarasowego/balkonowego i systemu renowacji pokryć dachowych.

Terminy:

  • 9/10 grudnia 2021 – system renowacji pokryć dachowych (Bielsko-Biała) – BRAK MIEJSC
  • 13/14 stycznia 2022 – system tarasowy/balkonowy oraz rozwiązania dla garaży i parkingów (Bielsko-Biała) – BRAK MIEJSC
  • 25/26 lutego 2022 UWAGA! zmiana daty na 24/25 lutego– system renowacji pokryć dachowych (Bielsko-Biała) – BRAK MIEJSC
  • 10/11 marca 2022 – system tarasowy/balkonowy oraz rozwiązania dla garaży i parkingów (Bielsko-Biała) – BRAK MIEJSC
  • 24/25 marca 2022 – system renowacji pokryć dachowych (Bielsko-Biała) – BRAK MIEJSC
  • 21/22 kwietnia 2022 – system tarasowy/balkonowy oraz rozwiązania dla garaży i parkingów (Bielsko-Biała) – Brak miejsc

Program szkoleń:

Renowacja dachów

Dzień I

9:00 – 9:15
Powitanie uczestników, informacja o przebiegu szkolenia

9:15 – 10:00 Część teoretyczna
Agregaty hydrodynamiczne – prezentacja Krzysztofa Chomki z firmy Graco Europe ltd.

10:00 – 11:30 Część warsztatowa
Przygotowanie podłoża przed gruntowaniem. Przygotowanie podłoża betonowego: segment poprowadzi przedstawiciel techniczny firmy Festool.
Gruntowanie podłoża: papa bitumiczna z użyciem Universal Primer 2K 4060, Geodesmo-50, gruntowanie membrany PVC z użyciem Primer PVC, gruntowanie podłoża betonowego z użyciem Geodesmo-50

11:30 – 11:50
Przerwa kawowa

11:50 – 13:00 Część teoretyczna
Wprowadzenie do systemu płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo.

13:00 – 14:15 Część warsztatowa
Uszczelnienie detali, aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo Particular oraz Hyperdesmo Classic, Hyperdesmo HAA oraz Hyperdesmo A610. Omówienie i zastosowanie dodatków Accelerator 3000A oraz Thixo Tool. Aplikacja na papie, membranie PVC.

14:15 – 14:30 Przerwa na poczęstunek

14:30 – 15:30 Część teoretyczna
Cechy systemu Hyperdesmo, podstawowe właściwości techniczne. Odmiany płynnych membran Hyperdesmo (Hyperdesmo-S, Hyperdesmo Classic, Hyperdesmo HAA, Hyperdesmo A610, Hyperdesmo A810)

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie uczestników w pokojach (pokoje jednoosobowe)

18:00 – do zakończenia wspólna kolacja, degustacja piw rzemieślniczych restauracyjnego mikrobrowaru

Dzień II:

Śniadanie w hotelu do godz. 9:00

Przejazd na miejsce szkolenia

10:00 – 11:00 Część teoretyczna
Zasady doboru gruntu do rodzaju podłoża

11:00 – 12:15 Część warsztatowa
Aplikacja opcjonalnej powłoki wysokorefleksyjnej Hyperdesmo ADY-E

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Część teoretyczna
Warsztaty – wyceny

14:00 – ???
Dyskusja, usystematyzowanie wiadomości teoretycznych, rozdanie certyfikatów

System tarasowy i balkonowy

Dzień I

9:00 – 9:15
Powitanie uczestników, informacja o przebiegu szkolenia

9:15 – 11:00 Część warsztatowa
Przygotowanie podłoża przed gruntowaniem. Przygotowanie podłoża betonowego: segment poprowadzi przedstawiciel techniczny firmy Festool.
Gruntowanie podłoża: papa bitumiczna z użyciem Universal Primer 2K 4060, Geodesmo-50, gruntowanie membrany PVC z użyciem Primer PVC, gruntowanie podłoża mineralnego z użyciem Geodesmo-50

11:00 – 11:30 Część teoretyczna
Podkłady gruntujące. Dobór i właściwości

11:30 – 11:50
Przerwa kawowa

11:50 – 13:00 Część teoretyczna
Wprowadzenie do systemu płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo.

13:00 – 14:15 Część warsztatowa
Uszczelnienie detali, aplikacja płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo Particular. Aplikacja płyty tarasowej/balkonowej Hyperdesmo Classic, Hyperdesmo A610. Omówienie i zastosowanie dodatków Accelerator 3000A oraz Thixo Tool.

14:15 – 14:30 Przerwa na poczęstunek

14:30 – 15:30 Część teoretyczna
Cechy systemu Hyperdesmo, podstawowe właściwości techniczne. Odmiany płynnych membran Hyperdesmo (Hyperdesmo-S, Hyperdesmo Classic, Hyperdesmo HAA, Hyperdesmo A610, Hyperdesmo A810)

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie uczestników w pokojach (pokoje jednoosobowe)

18:00 – do zakończenia wspólna kolacja, degustacja piw rzemieślniczych restauracyjnego mikrobrowaru

Dzień II:

Śniadanie w hotelu do godz. 9:00

Przejazd na miejsce szkolenia

10:00 – 11:00 Część teoretyczna
Rodzaje posadzek w systemie tarasowym i balkonowym – płatki dekoracyjne, kwarcowy dywan, kamienny dywan

11:00 – 12:30 Część warsztatowa
Wykonanie poszczególnych odmian posadzki żywicznej w systemie Hyperdesmo

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 13:00 Część teoretyczna
Warsztaty – wyceny

13:00 – 14:00 Część warsztatowa
Rozwiązania dla garaży – Hyperdesmo-D, Hyperdesmo D-2K

Dyskusja, usystematyzowanie wiadomości teoretycznych, rozdanie certyfikatów

Grupa szkoleniowa do 10 osób.

Miejsce szkolenia: Mat-Chem-Bud Sp.j.
Koszt uczestnictwa:

– 450 zł netto/osobę bez noclegu
– 650 zł netto/osobę z noclegiem (zakwaterowanie: Hotel na Błoniach)

Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników prosimy dokonywać mailowo na adres michal.kies@alchimica.com.pl wraz ze wskazaniem:
– terminu szkolenia,
– liczby uczestników,
– numeru telefonu kontaktowego
– numeru NIP do wystawienia faktury VAT.

Wydarzenia