Blog

28 listopada 2016

Hydroizolacja dachu płaskiego płynną membraną poliuretanową Hyperdesmo HAA

Hydroizolacja dachu płaskiego płynną membraną poliuretanową Hyperdesmo HAA na przykładzie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska-Białej.
Centrum Badawczo Rozwojowe Rekord Systemy Informatyczne

Hydroizolacja dachu betonowego

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. wykonało w minionym tygodniu hydroizolację dachu płaskiego z zastosowaniem płynnej membrany polimerowej Hyperdesmo HAA. Był to kolejny etap realizacji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Rekord SI.
Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, tj. stosunkowo niskie temperatury powietrza i szybkie zmiany pogody skutkujące możliwością opadów deszczu/śniegu, wykonawca w porozumieniu z projektantem oraz naszym doradcą technicznym zdecydował się na następujący dobór systemu hydroizolacji:
Do hydroizolacji oraz ochrony attyk i innych powierzchni pionowych zastosowano płynną membranę Hyperdesmo HAA z dodatkiem Thixo-Tool, zmieniającym reologię membrany z rozpływnej na tiksotropową.
Taki dobór produktów umożliwił sprawną realizację projektu w warunkach jesienno-zimowych.
Realizacje ,