Blog

20 sierpnia 2020

Co pod kamienny dywan?

Dlaczego tak ważne jest to, co pod kamienny dywan położymy?

Kamienny dywan jest coraz bardziej popularnym elementem dekoracyjnym, będący świetną alternatywą między innymi dla płytek. Obok wyboru gatunku otoczaka marmurowego lub rzecznego i jego frakcji, podstawowe znaczenie ma wybór żywicy spajającej ten otoczak w (musi to być koniecznie żywica w pełni alifatyczna (o bardzo wysokiej odporności UV, nie odbarwiająca się), tworząca elastyczne spoiwo. Jednak nawet jeśli wybierzemy już odpowiadający nam swoją estetyką otoczak i najlepszą na rynku w naszej ocenie żywicę do jego spajania (Hyperdesmo-T oraz Hyperdesmo-T Vertical do układania kamiennego dywanu na powierzchniach silnie pochyłych i pionowych), ze szczególną ostrożnością powinniśmy podejść do zagadnienia hydroizolacji, bo to ona stanowi jedyną i najważniejszą barierę dla szkodliwego oddziaływania warunków atmosferycznych na konstrukcję tarasu/balkonu. W przypadku nieszczelności membrany hydroizolacyjnej, konieczne będzie skucie kamiennego dywanu w celu naprawy, nawet jeśli jest w nienagannym stanie.

Kamienny dywan - system Hyperdesmo

Przekrój warstw systemu Hyperdesmo – Kamienny dywan

Zanim zdecydujemy, co pod kamienny dywan należy położyć, dobrze jest odpowiednio przygotować podłoże

Kamienny dywan można wykładać na różnych typach podłoży, najlepiej sprawdza się na betonie oraz pozostałościach po zerwanych płytkach. Nie musi być ono idealnie równe, ponieważ kruszywo z żywicą wypełnią przestrzenie, tym samym je wyrównując. Należy jednak mieć na uwadze, że podłoże musi być zwarte, dlatego pojawiające się ubytki należy wypełnić. Tutaj pamiętajmy o zastosowaniu delikatnego spadu, który pozwoli na swobodne odprowadzanie wody.

Obróbka podłoża pod kamienny dywan

Po dokonaniu oceny dotyczącej równości podłoża możemy przystąpić do dalszych czynności przygotowujących do stworzenia kamiennego dywanu. Dlatego w pierwszej kolejności dobrze jest wyszlifować powierzchnię, nadając jej nieco porowatości, która pozwoli na lepsze wnikanie nakładanych specyfików, integrujących tym samym kamienny dywan z bazowym podłożem. Pamiętajmy także o dokładnym odkurzeniu miejsca, gdzie taki dywan ma powstać. Odpowiadając na pytanie, co pod kamienny dywan trzeba zaaplikować jako pierwsze, należy wskazać grunt. Warto dodać, że jest to specyfik nakładany także między kolejnymi warstwami, na przykład hydroizolacją a kamiennym dywanem.

Co pod kamienny dywan? Pamiętajmy o warstwie hydroizolacyjnej

Jeżeli kamienny dywan ma powstać w przestrzeni znajdującej się na zewnątrz budynku, dobrze jest zastosować pod niego warstwę hydroizolacyjną. Wielu specjalistów podkreśla, że najlepiej jest wykorzystać produkty pochodzące od jednego producenta – zarówno pod względem hydroizolacyjnego podłoża, jak i składników do kamiennego dywanu, ponieważ wzajemnie się dopełniają. Warstwa hydroizolacyjna pod kamienny dywan zapobiega osadzaniu się na dnie wody, która na przykład w czasie mrozów może rozsadzać dywan i doprowadzić do jego spękania.

Dodatkowe elementy, na które warto zwróci uwagę przygotowując podłoże pod kamienny dywan

Oprócz warstwy hydroizolacyjnej pod kamienny dywan dobrze jest umieścić także inne elementy. Podłoże oparte na kruszywie ma charakter drenażu, dlatego woda opadowa swobodnie spływa na dno, a następnie do krawędzi podłoża, w tym schodów, tarasów i balkonów. Warto tutaj zastosowań specjalne profile okapowe zabezpieczone przed korozją, które ułatwiają proces odprowadzania wody. Dobrze jest w newralgicznych miejscach, tj, przy krawędziach położyć taśmy hydroizolacyjne, które dodatkowo zabezpieczą je przed osadzaniem się wody.

Zobacz także:

Poradnik