Blog

6 kwietnia 2019

Sezon szkoleniowy 2019 za nami – podsumowanie

Zima i wiosna jak co roku upłynęły pod znakiem szkoleń. Tym razem zorganizowaliśmy cykl 6 dwudniowych seminariów szkoleniowych, podczas których uczestnicy mogli poznać żywice poliuretanowe systemu Hyperdesmo zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Szkolenie Alchimica
W opraciu o doświadczenia z lat ubiegłych uznaliśmy, że dwudniowe szkolenie, osobne dla systemu dachowego i tarasowego, jest optymalną formą zaprezentowania naszych rozwiązań przyszłym partnerom. Dwa segmenty szkolenia – teoretyczny i praktyczny – zostały zrealizowane tak, aby przygotować uczestników do pierwszej samodzielnej realizacji.
Przed przystąpieniem do części warsztatowej
W sumie od grudnia 2018 do marca 2019 zorganizowaliśmy 3 edycje szkolenia z zakresu hydroizolacji nowych dachów i renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych (papa bitumiczna, PCV, podłoże betonowe) oraz 3 edycje z renowacji tarasów i balkonów (hydroizolacja, wykonanie posadzki drenażowej typu kamienny dywan oraz posadzek dekoracyjnych z płatkami/dywanu kwarcowego).
W naszych szkoleniach gościnnie brali udział przedstawiciele firm Festool Polska (szkolenia z systemu tarasowego) oraz Graco Europe (system dachowy), prezentując zastosowanie swoich profesjonalnych urządzeń podczas aplikacji żywic poliuretanowych Alchimica.
Prezentacja agregatów Graco podczas szkolenia Alchimica
Sezon szkoleniowy podsumowaliśmy anonimową ankietą, którą wypełniło 22 uczestników.
Ewaluacja szkolenia
7 na 10 uczestników ocenia szkolenie na najwyższą ocenę (5). Łącznie z ocenami dobrymi (22,7%) daje do wynik 91%. Jedna osoba na dziesięć (9,1%) oceniła szkolenie na „dostatecznie” podczas gdy 90,9% ocenia na bardzo dobrze i dobrze.
Ewaluacja szkolenia
Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiety, na które składały się materiały informacyjne. 90,9% uczestników ocenia je na „bardzo dobrze” i „dobrze”.
Ewaluacja szkolenia
W tym przypadku podobnie – 90,9% uczestników oceniło czas trwania szkolenia na odpowiednio długi. Tak jak w poprzednich pytaniach, 9,1% uczestników uważa, że szkolenie powinno być dłuższe.
Ewaluacja szkolenia
13,6% osób ocenia, że część teoretyczna trwała zbyt długo podczas gdy 86,4% uczestników uznało, że proporcje czasu trwania segmentu teoretycznego i praktycznego były odpowiednie.
Ponadto 54,5% uczestników uznało, że oczekuje kolejnego, pogłębionego szkolenia dla zaawansowanych.
Wnioski zostały wyciągnięte i zostaną wdrożone w kolejnym sezonie szkoleniowym, który przypada na przełom zimy i wiosny 2019/2020 R.
Wydarzenia , , ,